Forum Dinozaury.com

Forum Dinozaury.com

z nami przeniesiesz się w czasie...
 
Teraz jest 22 października 2019, o 14:37

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 31 grudnia 2010, o 00:04 
Offline
Moderator
Moderator

Dołączył(a): 22 października 2007, o 18:29
Posty: 2382
Wrzucam wersję 1.5. Tym razem z ontogenezą, zmienionym komentarzem i kosmetyką.

LUFENGOSAURUS

Długość: 5-6 m
Miejsce występowania: Chiny – Niższa Formacja Lufeng (prowincja Yunnan) i formacja Zhenzhunchong (prowincja Syczuan)
Czas występowania: 200 – 190 Ma (Hetang – Synemur)
Klasyfikacja:
Nadrząd: Dinosauria
Rząd: Saurischia
Podrząd: Sauropodomorpha
Infrarząd: Prosauropoda
Rodzina: Massospondylidae? lub Plateosauridae?

Taksonomia
Lufengosaurus został opisany przez Yang Zhong-Jian’a, znanego też jako C. C. Young, w 1941 roku. Gatunkiem typowym jest Lufengosaurus huenei. Nazwa rodzajowa oznacza jaszczur z Lufeng, epitet gatunkowy został nadany na część słynnego badacza von Huenego. Young opisał z formacji Lufeng dwa nowe rodzaje i pięć nowych gatunków: Lufengosaurus huenei, Gyposaurus sinensis, Yunnanosaurus huangi, Lufengosaurus magnus i Yunnanosaurus robustus. Jednak niektórzy badacze, np. Galton w 1976 roku, sugerowali, że wszystkie te taksony są różnymi formami ontogenetycznymi jednego gatunku - Lufengosaurus huenei. Cooper uznał nawet, że wszystkie tworzą zaledwie nowy gatunek massospondyla (Massospondylus huenei). W 1990 roku Galton uznał jednak odrębność Lufengosaurus huenei i Yunnanosaurus huangi, a pozostałe traktował jako młodsze synonimy tych dwóch taksonów. Jednak większość tych zmian nie została przedyskutowana, dopiero dokładna analiza osteologiczna czaszki Lufengosaurus huenei (Barrett i in., 2005) dostarczyła „twardych” argumentów na odrębność tych dwóch form (patrz niżej). Z tej formacji opisano także dwa inne gatunki: Fulgenia youngi i Tawasaurus minor – początkowo rozpoznane jako jaszczurka i dinozaur ptasiomiedniczny, które uznaje się obecnie za, najprawdopodobniej, juwenilne osobniki Lufengosaurus huenei. Materiał holotypowy to niemal kompletny szkielet oznaczony IVPP V15. Gatunek jest znany z ponad 30 mniej lub bardziej kompletnych szkieletów.

Odrębność Lufengosaurus od Yunnanosaurus
Rozhdestvensky także twierdził, że w Dolnej Formacji Lufeng mamy do czynienia z jednym gatunkiem prozauropoda. Według niego wszystkie opisane stamtąd formy to synonimy Lufengosaurus huenei. Tłumaczył on różnice w budowie Yunnanosaurus i Lufengosaurus zmianami ontogenetycznymi w obrębie jednego gatunku. Rozhdestvensky zwrócił uwagę na górną szczękę junnanozaura, która zachodzi z przodu na żuchwę (jak się później okazało, była to najprawdopodobniej deformacja pośmiertna czaszki) oraz na górne okno skroniowe, które jest odchylone dobrzusznie w stosunku do dachu czaszki. Badacz ten zinterpretował te cechy jako typowe dla przodków dinozaurów, co by świadczyło o rekapitulacji ontogenezy w filogenezie. Jednak jest to słabo poparta argumentami hipoteza, w dodatku niezbyt oszczędna. Występowanie tych cech można zinterpretować na szereg innych sposobów: jako synplezjomorfie, homoplazje lub heterochronie. Innymi cechami przemawiającymi za różnicami ontogenetycznymi są mniejsze rozmiary junnanozaura, dość duże oczodoły i mniejsza liczba ząbków niż u lufengozaura. Jednak oczodoły są proporcjonalne do rozmiarów czaszek obu form, a pozostałe cechy, choć występują u młodych dinozaurów, nie są dowodami na juwenilność. Poza tym junnanozaur różni się od lufengozaura m. in. brakiem dołu nadskroniowego i rozszerzenia na kości kwadratowo-jarzmowej, a także autapomorfiami Lufengosaurus podanymi poniżej.

Cechy diagnostyczne
Lufengosaurus odróżnia od pozostałych dinozaurów cały szereg autapomorfii: wyraźna guzowatość na bocznej powierzchni wyrostka wznoszącego kości szczękowej, niska wypukłość na centralnej części kości jarzmowej (gdzie zbiegają się jej trzy wyrostki), wydatna wypukłość na grzbietowej powierzchni boczno-rostralnego wyrostka kości ciemieniowej, obecność grzbietu na doogonowej części bocznej powierzchni kości szczękowej.

Budowa anatomiczna
Czaszka jest mała, niezbyt wydłużona, otwory nosowe trójkątne. Okno przedoczodołowe małe, ale grzbietobrzusznie wysokie. Oczodoły okrągłe i duże. Okno skroniowe górne otwiera się dogrzbietowo. Czaszka jest najszersza tuż nad kością zaoczodołową. Wyrostek dogrzbietowy kości szczękowej łączy się z kością łzową od wewnętrznej strony czaszki, od zewnątrz połączenie jest zakryte przez część kości nosowej (tak jak u Massospondylus i Sellosaurus). Za nozdrzami występuje pośrodkowe obniżenie nosowe. Zęby słabo ściśnięte i żłobkowane. Uzębienie Lufengosaurus jest podobne do uzębienia pozostałych prozauropodów, ale łatwo odróżnialne od Jingshanosaurus, u którego środkowe zęby na kości szczękowej są silnie wykrzywione i od Yunnanosaurus, u którego zęby są prawie cylindryczne i nieząbkowane. Zęby lufengozaura są lancetowate i policzkowo-językowo spłaszczone. Korony są lekko rozszerzone środkowo-dystalnie w stosunku do korzenia.
Lufengozaur należał do prozauropodów o masywniejszej budowie. Szyja była dość długa. Kręgi szyjne i grzbietowe posiadają mocną konstrukcję. Lufengozaur miał ich odpowiednio około 10 i 14, a w odcinku krzyżowym 3. Ogon musiał być masywny i składał się z 45 kręgów. W miednicy kość łonowa wyróżnia się lekką budową. W widoku od przodu jej boczna krawędź ma wklęsły profil. Wyrostek przed panewką stawową jest krótki, z charakterystyczną blizną. Otwór zasłoniony porównywalnie duży. Kończyny przednie są relatywnie krótkie. Proporcje kości ramieniowej, łokciowej i promieniowej są podobne jak u Plateosaurus, ale ich końce tworzące stawy odróżniają się większą masywnością. Przednie i tylne łapy nie różnią się bardzo od łap innych prozauropodów. W budowie dłoni szczególnie widoczny jest jeden z palców, wyposażony w duży pazur. W okolicach mostka występowały parzyste skostnienia o sercowatym kształcie. Kość piszczelowa jest dosyć krótka w porównaniu do udowej, u innych prozauropodów bywa zazwyczaj dłuższa.

Ontogeneza
Sekiya i Dong (2009) zbadali okaz ZLJ0112, składający się z czaszki i kręgów szyjnych prozauropoda. Zauważyli, że miał duże oczodoły oraz niezrośnięte kości ciemieniowe i łuki nerwowe kręgów szyjnych. Są to cechy typowe dla osobników juwenilnych. Na podstawie cech opisanych przez Barretta i in. (2005) zaklasyfikowano go do L. huenei. Różni się on od holotypu kilkoma cechami, których większość uznano za zmiany ontogenetyczne.
Młode lufengozaury miały jeszcze nieregularny kształt otworów na naczynia krwionośne w kości szczękowej, udział kości czołowej w górnej krawędzi oczodołu był znaczny - natomiast w dole nadskroniowym żaden, otwór nadskroniowy był widoczny z boku, kość nadpotyliczna jest nachylona po kątem 75 stopni, rostrum kości przyklinowej leży na tym samym poziomie co kłykieć potyliczny, wyrostek retroartikularny był krótki, wyrostki obrotnika wystawały doogonowo po za trzon kręgu. Ponieważ niektóre z tych cech występują u innych młodocianych prozauropodów, możliwe, że są one typowe ogólnie dla juwenilnych osobników z tej grupy dinozaurów.

Filogeneza
Analiza osteologiczna czaszki lufengozaura (Barrett i in., 2005) wykazała, że jego dane w macierzach były często nieprawidłowe. Dlatego naukowcy powtórzyli analizy Sereno (1999), Yatesa i Kitchinga (2003) oraz Galtona i Upchurcha (2004) w oparciu o poprawione dane. Wszystkie analizy potwierdziły przynależność tego rodzaju do prozauropodów. Jednak jego pozycja względem innych przedstawicieli tej grupy zmieniała się na drzewach w zależności od użytej macierzy. Według jednej wersji Lufengosaurus jest najbliżej spokrewniony z Efraasia i Plateosaurus, a Massospondylus z Yunnanosaurus. Natomiast analiza Galtona i Upchurcha wykazała, że Lufengosaurus i Yunnanosaurus są filogenetycznie u podstawy kladu ((((Coloradisaurus + Plateosaurus) Efraasia) Euskelosaurus) Massospondylus).
W 2007 roku Smith i Pol donieśli na łamach Acta Palaeontologica Polonica o nowym rodzaju prozauropoda - Glacialisaurus hammeri. Przeprowadzili oni analizę filogenetyczną w oparciu o dane Yatesa (z dwóch prac z 2007 roku). Rezultatem było drzewo, na którym Glacialisaurus i Lufengosaurus były siostrzane. Wraz z Coloradisaurus i Massospondylus tworzyły klad Massospondylidae. Klady te były jednak bardzo słabo podparte, co wynika między innymi z nielicznych znanych szczątków glacializaura. Dlatego wynik ten nie może być traktowany jako przekonywujący i ostateczny.
Jedną z nowszych analiz jest przeprowadzona przez Martineza (2009) z nowo opisanym Adeopapposaurus mognai. Wykorzystał on dane Upchurcha i in. (2007). Wynik był podobny jak u Barretta i in. (2005) z
wykorzystaniem matrycy Galtona i Upchurcha (2004). Lufengozaur znów znalazł się u podstawy kladu zawierającego zaawansowane prozauropody.

Komentarz do analiz filogenetycznych autora opisu
Wciąż nie ma dobrej hipotezy przedstawiającej filogenezę prozauropodów. Do badań filogenetycznych wykorzystywane są analizy kladystyczne, które nie dały do tej pory przekonujących wyników. W zależności od użytej macierzy otrzymywane są różne drzewa, na których nawet najlepiej poznane taksony lokują się w różnych miejscach. Drzewa są natomiast podobne, gdy wykorzystuje się macierze tych samych badaczy. Dziwi fakt, iż nawet pozycja form o dobrze zachowanych szkieletach, takich jak lufengozaur, wciąż nie jest pewna. Za tę sytuację może odpowiadać także wciąż zbyt mało gatunków poznanych z przedziału czasu liczącego około 30 milionów lat. Niedostateczna jest również nasza wiedza o ewolucji poszczególnych cech. Badania Barretta i in. (2005) pokazują, że brak styczności z oryginalnym materiałem generuje liczne błędy w macierzach filogenetyków. To wszystko sprawia, że ewolucja tej grupy pozostaje nadal kwestią otwartą.

Paleobiologia
Zęby lufengozaura są podobne do zębów iguan. Wskazuje to na roślinożerność tego zwierzęcia. Nieznana jest funkcja charakterystycznych zgrubień na czaszce lufengozaura. Być może było to związane z umięśnieniem trzewioczaszki. Duży brzuch krył zapewne spory mięśniowy żołądek z gastrolitami. Ostre pazury u tego prozauropoda mogą być związane z obroną przed drapieżnikami, aczkolwiek nie można wykluczyć innych zastosowań. Wiele zwierząt wykorzystuje duże pazury do kopania w ziemi w poszukiwaniu bulw lub pokarmu mięsnego - na przykład pędraków. Przy zdobywaniu pokarmu roślinnego z pewnością pomagała wydłużona szyja. Relatywnie mała głowa ułatwiała unoszenie jej do góry. Prozauropody były prawdopodobnie pierwszymi roślinożernymi kręgowcami, które potrafiły pożywiać się roślinami znajdującymi się ponad metr nad ziemią.

Paleoekologia
Niższa Formacja Lufeng dostarczyła paleobiologom licznych informacji na temat fauny zamieszkującej to terytorium we wczesnej jurze. Synapsydy były reprezentowane przez tritylodontidy i wczesne ssaki. W norach i w runie leśnym kryły się roślinożerne sfenodonty. Szczególnie różnorodną grupą były archozaury – sfenozuchy, krokodylokształtne, prozauropody (Lufengosaurus huenei, Yunnanosaurus huangi, Jingshanosaurus xinwaensis), wczesne zauropody, dinozaury ptasiomiedniczne i teropody. Występowały także wczesne żółwie i temnospondyle. Lufengozaury stanowiły prawdopodobnie większość biomasy kręgowców. Zespół ten jest określany mianem „fauna gadziomiedniczna Lufeng” lub „fauna Lufengosaurus”. Osady tej formacji reprezentują zróżnicowanie brzegowych, jeziornych i rzecznych facji.

Gatunki:
Lufengosaurus huenei Young, 1941

Synonimy:
Lufengosaurus magnus Young, 1947
Gyposaurus sinensis Young, 1941
Fulgenia youngi Caroll i Galton, 1977
Tawasaurus minor Young, 1982
Lufengocephalus tawae Young, 1974

Ilustracje:
http://static.howstuffworks.com/gif/din ... resize.jpg
http://www.gettyimages.com/detail/89177591/De-Agostini
http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/en/di ... saurus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... agnus2.jpg

Literatura:
Barrett, P. M., Upchurch P., Xiao-lin W. 2005. Cranial osteology of Lufengosaurus huenei Young (Dinosauria: Prosauropoda) from the Lower Jurassic of Yunnan, People’s Republic of China. Journal of Vertebrate Paleontology, tom 25 (4): str. 806-822.
Galton, P. M. 1985. Diet of prosauropod dinosaurs from the late Triassic and early Jurassic. Lethaia, tom 18: str. 105-123.
Martinez, R. N. 2009. Adeopapposaurus mognai, gen. et sp. nov. (Dinosauria: Sauropodomorpha), with comments on adaptations of basal Sauropodomorpha. Journal of Vertebrate Paleontology, tom 29(1): str. 142-164.
Sekiya, T. i Dong, A. 2010. A new juvenile specimen of Lufengosaurus huenei Young, 1941 (Dinosauria: Prosauropoda) from the Lower Jurassic Lower Lufeng Formation of Yunnan, Southwest China. Acta Geologica Sinica - English Edition, tom 84(1): str. 11-21.
Smith, N. D. i Pol, D. 2007. Anatomy of a basal sauropodomorph dinosaur from the Early Jurassic Hanson Formation of Antarctica. Acta Palaentologica Polonica, tom 52 (4): str. 657 - 674.
Weishampel, D. B., Dodson, P., Osmólska, H. (red.). 2004. The Dinosauria. Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press.
Young, C. C. 1941a. A complete osteology of Lufengosaurus huenei Young (gen. et sp. nov.) from Lufeng, Yunnan, China. Palaeontologica
Sinica, Series C, tom 7: str. 1–53.

_________________
Biologia, UW


Ostatnio edytowano 2 stycznia 2011, o 14:05 przez Utahraptor, łącznie edytowano 3 razy

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 2 stycznia 2011, o 12:50 
Offline
Paleogeński prawaleń
Paleogeński prawaleń
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 czerwca 2009, o 10:40
Posty: 3887
Lokalizacja: B-B
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Utahraptor napisał(a):
Niższa Formacja Lufeng (prowincja Yunnan) i Formacja Zhenzhunchong (prowincja Syczuan)

Nie jestem pewny, ale słowo "formacja" chyba z małej litery.

Utahraptor napisał(a):
Klasyfikacja:
Nadrząd: Dinosauria
Rząd: Saurischia
Podrząd: Prosauropoda
Rodzina: Massospondylidae? lub Plateosauridae?

Prosauropoda chyba jest nieaktywne, albo nieważne - można za to dopisać Sauropodomorpha.

Utahraptor napisał(a):
Cooper uznał nawet, że wszystkie tworzą zaledwie nowy gatunek Massospondyla (Massospondylus huenei).

massospondyla

Utahraptor napisał(a):
Uzębienie Lufengosaurus jest podobne do uzębienia pozostałych prozauropodów (...)

J/W - może lepiej napisać "niezauropodowych zauropodomorfów"? Prozauropody występują także w innych częściach opisu :)

Utahraptor napisał(a):
Gatunki:
Lufengosaurus huenei Young, 1941
Synonimy:
Lufengosaurus magnus Young, 1947
Gyposaurus sinensis Young, 1941
Fulgenia youngi Caroll i Galton, 1977
Tawasaurus minor Young, 1982
Lufengocephalus tawae Young, 1974

Lufengosaurus Young, 1941
Lufengosaurus huenei Young, 1941
= Lufengosaurus magnus Young, 1947
= Gyposaurus sinensis Young, 1941
= Fulgenia youngi Caroll i Galton, 1977
= Tawasaurus minor Young, 1982

_________________
"Mastodon sapiens"


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 2 stycznia 2011, o 14:13 
Offline
Moderator
Moderator

Dołączył(a): 22 października 2007, o 18:29
Posty: 2382
"Niższa Formacja Lufeng" to chyba pełna nazwa, więc zostawiłem, formacja Zhenzhunchong zmieniona. Pozostałe literówki też poprawiłem, dzięki.
Na systematyce i filogenezie dinozaurów się nie znam. Sprawdziłem "na szybko" w wikipedii i tam Prosauropoda funkcjonuje i jest aktywnym taksonem. Zmieniłem rangę Prosauropoda i dodałem Sauropodomorpha wg wiki.
Przed synonimami nie dodawałem znaku "=", bo są już opisane jako "Synonimy". Jeśli bardzo chcecie, mogę zmienić.

Synonimy w opisach na ED mają znak "=", więc lepiej to zmienić ;)
MSz

_________________
Biologia, UW


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 14 stycznia 2014, o 18:06 
Offline
Moderator
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 grudnia 2007, o 19:51
Posty: 6486
Lokalizacja: Wielkopolska
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Patologiczne kręgi, nie wiem czy warto uzupełniać, APP jest na licencji CC:
Xing, L., Rothschild, B.M., Ran, H., Miyashita, T., Scott Persons, W. IV, Toru, S., Zhang, J., Wang, T., and Dong, Z. 201X. Vertebral fusion in two Early Jurassic sauropodomorph dinosaurs from the Lufeng Formation of Yunnan, China. Acta Palaeontologica Polonica. http://dx.doi.org/10.4202/app.00001.2013

_________________
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 24 lutego 2017, o 09:54 
Offline
Moderator
Moderator

Dołączył(a): 22 października 2007, o 18:29
Posty: 2382
Opis zaktualizowany:
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... ldid=14758

_________________
Biologia, UW


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 31 marca 2018, o 14:17 
Offline
Moderator
Moderator

Dołączył(a): 22 października 2007, o 18:29
Posty: 2382
Jaki wymagający dinozaur. Oto kolejna aktualizacja:
http://encyklopedia.dinozaury.com/index ... ldid=18943

_________________
Biologia, UW


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 14 marca 2019, o 00:19 
Offline
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit

Dołączył(a): 13 marca 2019, o 23:45
Posty: 4
Dinozaur odkryty w Chinach w prowincji Yunnan w 1938 a opisany 3 lata później. Odnaleziono w zasadzie kompletny szkielet co niemal się nie zdarzało w przypadku innych dinozaurów. Popularność znaleziska sprawiła , że wizerunek tego dinozaura został umieszczony na znaczku pocztowym wydanym w 1958.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 14 marca 2019, o 16:57 
Offline
Moderator
Moderator

Dołączył(a): 22 października 2007, o 18:29
Posty: 2382
Dzieki za ciekawostke :) w wolnym czasie dodam to do artykulu.

_________________
Biologia, UW


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [OPIS] LUFENGOSAURUS
PostNapisane: 16 marca 2019, o 02:00 
Offline
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit

Dołączył(a): 13 marca 2019, o 23:45
Posty: 4
Dzięki. Można informację o tamtym odkryciu szkieletu dodać do Wiki w sekcji ,, Rok 1938". Oprócz tego można także wstawić wzmiankę o jednym z innych wydarzeń w owym roku kiedy to odkryto kontrowersyjne ślady dinozaurów w Paluxy River https://pl.wikipedia.org/wiki/Paluxy. Tutaj jest nawet film dokumentalny na ten temat po polsku https://www.youtube.com/watch?v=64oAU4NB918.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: MSN [Bot] i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  

Copyright © 2005-2013 Dinozaury.com! - z nami przeniesiesz się w czasie...
Powered by phpBBphpBB Group
Template made by DEVPPL/ThatBigForum
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL