Afrosoricida w nowym APP

Czyli co piszczy w paleontologicznej "trawie" :)
d_m

Afrosoricida w nowym APP

Post autor: d_m »

Wyszedł nowy numer APP, a w nim - jak zawsze - wiele ciekawych prac: http://www.app.pan.pl/issue.html?issue=1225

Ograniczę się do zreferowania jednej z nich...
Pod koniec XX wieku, dzięki badaniom genetycznym, ustalono nowy paradygmat klasyfikacji łożyskowców, podzielono je na cztery główne gałęzie: Afrotheria, Xenarthra, Euarchontoglires i Laurasiatheria. Będąc początkowo sprzeczny, przynajmniej w pewnych szczegółach, z osiągnięciami morfologii i paleontologii, nowy podział stał się elementem nowej syntezy w połączeniu z danymi tychże dziedzin. Wiele aspektów filogenezy łożyskowców pozostaje jednak niewyjaśniona. Jednym z efektów ubocznych nowego podziału, było rozłożenie dotychczasowego rzędu owadożernych (Insectivora) na części pierwsze. Złotokrety i tenreki utworzyły nową grupę, Afrosoricida, w obrębie Afrotheria. Dane molekularne wskazały, że wyodrębnienie się tej grupy i jej podział na dwie, wyżej wymienione linie, miały miejsce bardzo wcześnie, gdzieś w najwcześniejszym paleogenie (lub jeszcze w kredzie). Powinniśmy więc móc rozpoznać ewolucję Afrosoricida w osadach paleogeńskich Afryki, połączyć ich przedstawicieli z różnymi, enigmatycznymi i pokrewnymi(?) taksonami znanymi z osadów od kredowych począwszy (Prokennalestes, Montanalestes, adapisorikulidy) i wyjaśnić czy zalambdomorfia (zaawansowana redukcja pewnych elementów na trzonowcach) powstała u tenreków i złotokretów niezależnie, czy jest ich wspólnym dziedzictwem. Erik Seiffert, opisując z eoceńsko-oligoceńskich osadów oazy Fayum, dwa nowe taksony - Dilambdogale gheerbranti gen. et sp. nov. i Qatranilestes oligocaenus gen. et sp. nov. - stara się, choć częściowo, zmierzyć z tymi pytaniami.
Więcej: http://www.app.pan.pl/archive/published ... 100023.pdf

ODPOWIEDZ