[ARTYKU?]R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ceratopsy

Wszystko o "rogatych twarzach"
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

[ARTYKU?]R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ceratopsy

Post autor: Sebastian »

R????NORODNO?šÄ? i BUDOWA:
Ceratopia oznacza ,,rogatÄ? twarz'' ChoÄ? ceratopsy pojawi??y siÄ? jako ostatnia grupa dinozaur??w to by??y one bardzo zr????nicowane pod wzglÄ?dem budowy, pokrewie??stwa oraz rozmiar??w. Rodzina Ceratopidae dzieli siÄ? na dwie podrodziny, kt??re r????niÄ? siÄ? budowÄ? kryz i rozmieszczeniem oraz wielko??ciÄ? rog??w. Pierwsza podrodzina to Centrosaurinae. Kentrozaury wyr????nia??y siÄ? bardzo wymy??lnymi kszta??tami rog??w. Einiosaurus mia?? r??g na nosie, kt??ry zakrzywia?? siÄ? do do??u w stronÄ? dzioba, a Styracosaurus posiada?? kryzÄ? otoczonÄ? d??u??szymi oraz kr??tszymi rogami. Druga podrodzina to Ceratopsinae. Jej przedstawiciele mieli dwa lub trzy rogi. Kryza nie posiada??a tzw. okien, i otoczona by??a wok???? kostnymi wyrostkami. Najbardziej znani przedstawiciele tej podrodziny to oczywi??cie Triceratops i Torosaurus. Opr??cz wymienionej rodziny znamy te?? trzy inne. Oto one: Protoceratopsidae, Leptoceratopsidae oraz Psittacosauridae. Wszystkie z wyjatkiem psitakozaur??w, wliczane sÄ? do nadrodziny Neoceratopsia. Leptoceratopsy i protoceratopsy majÄ? prymitywne kryzy oraz szczatkowe, jeszcze nie wykszta??cone rogi. Szkielety wczesnych dinozaur??w rogatych by??y lekkie, lecz szkielety ich wiÄ?kszych krewnych takich jak triceratops, by??y ju?? przystosowane do przenoszenia wielkiego ciÄ???aru. Pierwsze trzy krÄ?gi szyjne za g??owÄ? by??y zro??niÄ?te w mocnÄ? ko??Ä?, kt??ra by??a w stanie uniÄ???Ä? ciÄ???ki ??eb zwierzÄ?cia. Z miednicÄ? zrasta??o siÄ? nie piÄ?Ä? (jak u innych dinozaur??w) lecz osiem krÄ?g??w krzy??owych. Dodatkowo krÄ?gos??up by?? wzmocniony skostnia??ymi ??ciÄ?gnami. Podobnie jak s??onie, rozwiniÄ?te ceratopsy posiada??y specjalne gÄ?bczaste podeszwy, na kt??re rozk??ada?? siÄ? ca??y nacisk. Dinozaury rogate posiada??y dzi??b, kt??ry z przodu by??
bezzÄ?bny. Tylko tylna czÄ???Ä? posiada??a zÄ?by, kt??re szatkowa??y pokarm.

SPO?ECZNO?šÄ?:
WiÄ?kszo??Ä? ceratops??w ??y??a w zorganizowanych grupach spo??ecznych. Jak wiadomo w razie niebezpiecze??stwa doros??e osobniki tworzy??y wok???? pisklÄ?t tzw. rogate krÄ?gi. Drapie??niki takie jak Oviraptor, kt??re przypuszczalnie ??ywi??y siÄ? jajami dinozaur??w rogatych, unika??y spotkania z rogami ceratops??w. Doros??e samce u??ywa??y swego ,,wyposarzenia'' do walki o terytorium/partnerkÄ? oraz do szar??y za uciÄ???liwymi teropodami.

WYSTÄ?POWANIE:
Najprawdopodobniej ceratopsy ??y??y w stadach na otwartej przestrzeni, pasÄ?c siÄ? niskÄ? ro??linno??ciÄ?. Dinozaury rogate sÄ? znane jedynie ze ??rodkowej Azji, Australii i Ameryki P????nocnej. Przypuszczalnie pojawi??y siÄ? zbyt wcze??nie, aby zasiedliÄ? inne kontynenty.

POKREWIE??STWO:
Krewnymi Ceratopsia sÄ? Pachycephalosauria. TworzÄ? one rzÄ?d Marginocephalia, a wraz z rodzinÄ? Heterodontosauridae grupÄ? heterodontokszta??tnych (Heterodontosauriformes).

Obrazek

CIEKAWOSTKI:

Yinlong downsi- nowoodkryty marginocefal, kt??ry ??Ä?czy w sobie cechy ceratops??w i pachycelyfozaur??w. Zaliczany do Neoceratopsia, przez niekt??rych nawet do Homalocephalidae.
Ostatnio zmieniony 29 marca 2007, o 15:39 przez Sebastian, łącznie zmieniany 25 razy.

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

Znalaz??em tylko jeden b??Ä?d ortograiczny i dwa literowe. Po za tym nie nale??y siÄ? czepiaÄ? g??upich b??Ä?d??w lecz ewentualnych pomy??ek w zawartych informacjach. Przypominam, ??e temat dotyczy ceratops??w,m a nie b??Ä?d??w ortograficznych :wink: :x

Awatar użytkownika
Lila
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 222
Rejestracja: 21 lipca 2006, o 09:54
Lokalizacja: Glinojeck-okolice Ciechanowa
Kontakt:

Post autor: Lila »

Czy najwiÄ?kszym Ceratopsem by?? Torosaurus? Czy mo??e odkryto innego, wiÄ?kszego?

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

To m??j ulubiony dinozaur! :D Uwa??ano, ??e mia?? najd??u??szÄ? czaszkÄ? ze wszystkich zwierzÄ?t lÄ?dowych. Niestaty Pentaceratops odebra?? ten tytu??. ResztÄ? wiadomo??ci o Torozaurze znajdziesz na moim opisie.
Geologia UW

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Lub Centrosaurus.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3775
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »


Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6858
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Post autor: nazuul »

Generalnie artykuł dobry, ale mam kilka zastrzeżeń:
1. Różnorodność i budowa
Kentrozaury wyróżniały się bardzo wymyślnymi kształtami rogów.
moĹźe lepiej Centrozaury
Druga podrodzina to Ceratopsinae. Jej przedstawiciele mieli dwa lub trzy rogi. Kryza nie posiadała tzw. okien, i otoczona była wokół kostnymi wyrostkami
może: U niektórych rodzajów kryza nie posiadała tzw. okien i często otoczona była wokół kostnymi wyrostkami
nadrodziny Neoceratopsia.
2. Społeczność
Większość ceratopsów żyła w zorganizowanych grupach społecznych.
wiele?
EDIT Spekulacja
Jak wiadomo w razie niebezpieczeństwa dorosłe osobniki tworzyły wokół piskląt tzw. rogate kręgi.
się przypuszcza,
Najprawdopodobniej ceratopsy żyły w stadach na otwartej przestrzeni,
Nie wiadomo czy wszystkie żyły w stadach, i na otwartej przestrzeni
3. Występowanie
Dinozaury rogate są znane jedynie ze środkowej Azji, Australii i Ameryki Północnej
i prawdopodobnie z Europy, a Rosja to wg mnie nie jest środkowa Azja (Psittacosaurus? sibiricus)
Przypuszczalnie pojawiły się zbyt wcześnie, aby zasiedlić inne kontynenty.
późno
Poza tym, jeżeli żyły w Australii to pewnie też w Afryce i Ameryce Południowej, przynajmniej chwilowo, bo jakoś się musiały do Australii dostać.
Na to, że żyły tylko tam, wpływ miały też zapewne inne czynniki. Np. dlaczego Ceratopsidae znane są tylko z Ameryki Północnej? EDIT Jednak nie (Turanoceratops?), a niedługo będzie kolejny ceratopsyd z Azji (Xu et al., in press)
4. Pokrewieństwo
Krewnymi Ceratopsia jest Pachycephalosauria. Tworzą one rząd Marginocephalia, a wraz z rodziną Heterodontosauridae grupę heterodontokształtnych (Heterodontosauriformes).
jednak ważnośc kladu i pokrewieństwo z Heterodontosauridae są kwestionowane.
EDIT Oczywiście "ważnośc kladu" nie jest kwestionowana, tylko ma on niepewny zasięg
Yinlong downsi- nowoodkryty marginocefal, który łączy w sobie cechy ceratopsów i pachycelyfozaurów. Zaliczany do Neoceratopsia
Ceratopsia
Ostatnio zmieniony 31 marca 2010, o 22:25 przez nazuul, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4029
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Post autor: szerman »

mujujuju pisze:Odkryto nowego ceratopsa, który nazywa się Furciceratops
To tylko wymysł ludzi bawiących się w "Co by było, gdyby...". To jeden z wielu hipotetycznych ceratopsów, jakie mogłyby ewoluować, gdyby nieptasie dinozaury nie wyginęły - TU jest strona tego projektu. Temat spekulatywnych ceratopsów był też poruszany na forum, o TUTAJ.

ODPOWIEDZ