Systematyka zauropodomorf??w

Wszystko o największych zwierzętach, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi - "gadzich stopach"
Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Systematyka zauropodomorf??w

Post autor: Mixs »

Przy okazji zbierania materia????w do tekstu o aliwalii (czyli euknemezaurze), trafi??em na sporÄ? dyskusjÄ? na temat obecnej systematyki zauropodomorf??w. C????, powiem jedno – jestem straszliwie nie na bie??Ä?co…

Ale OK, nie ma co p??akaÄ?, trzeba nadrabiaÄ? zaleg??o??ci. :wink:

Tak wiÄ?c wyglÄ?da na to, ??e definicja prozauropod??w, jakÄ? zaproponowa?? Paul Upchurch w 1997 r. (rodziny Blikanasauridae, Thecodontosauridae, Anchisauridae, Plateosauridae, Melanorosauridae i wszystkie zauropodomorfy bli??ej spokrewnione z nimi ni?? z zauropodami) posz??a do kosza. W nastÄ?pnych latach dÄ???ono do takiego predefiniowa??a prozauropod??w, aby by??a to grupa siostrzana wobec zauropod??w, a nie ich przodkowie (czy aby prozauropody by??y monofiletyczne).

Tote?? Adam Yates i James Kitching w 2003 r. przedstawili propozycjÄ? nowej filogenezy zauropodomorf??w. CzÄ???Ä? z nich, jak Saturnalia, Thecodontosaurus czy Efraasia zosta??y uznane za bazalne zauropodomorfy, nie wchodzÄ?ce w sk??ad ani zauropod??w, ani prozauropod??w. Co wa??niejsze, do zauropod??w zaliczono anchizaura (!) oraz rodziny Blikanasauridae i Melanorosauridae. W sk??ad prozauropod??w za?? wesz??y rodziny Plateosauridae, Massospondylidae i rodzaj Riojasaurus. Szerzej: http://dml.cmnh.org/2003Jul/msg00103.html


Taka systematyka przedstawiana jest obecnie np. na stronie Wikipedii:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sauropoda

Czy na Palaeos.com

http://www.palaeos.com/Vertebrates/Unit ... 0.100.html


Problem jednak w tym, ??e ju?? i ta filogeneza jest nieaktualna…

Nie jestem pewien, czy by?? to przypadkowy rezultat analiz kladystycznych przeprowadzanych w zwiÄ?zku z odkryciem nowych skamienia??o??ci euknemezaura – aliwalii, czy jakich?? innych bada??. W ka??dym razie dr Yates zawar?? informacje na temat filogenezy zauropodomorf??w w referacie na aliwalii, jaki przygotowa?? na II CLPV (II Congresso Latino-Americano de Paleontologia de Vertebrados). Wynika z niego, ??e tak??e rodzina Massospondylidae, rodzaj Yunnanosaurus oraz dwa siostrzane taksony – Riojasaurus i Eucnemesaurus – nie nale??Ä? do prozauropod??w, tylko sÄ? czÄ???ciÄ? wiÄ?kszego kladu, obejmujÄ?cego tak??e zauropody w rozumieniu Yatesa i Kitchinga z 2003 r.
Zatem – jak zauwa??ono na Dinosaur Mailing List – w obrÄ?bie kladu Prosauropoda zostaje tylko rodzina Plateosauridae. Tym samym Prosauropoda stajÄ? siÄ? synonimem Plateosauridae, a wiÄ?c w??a??ciwie nie ma potrzeby d??u??ej u??ywaÄ? tej pierwszej nazwy.

Oczywi??cie, jeszcze wiele szczeg??????w, mo??e siÄ? zmieniÄ?, niemniej zdaniem dr Yatesa, og??lne drzewo rodowe zauropodomorf??w jest ju?? raczej sta??e, i wyglÄ?da tak (o ile moja znajomo??Ä? angielskiego jest cokolwiek warta):

I
\_____Saturnalia
….I
….I_____Thecodontosaurus
……..I
……..I_____Plateosauridae
…………I
…………I_____Massospondylidae
……………..I
……………..I___Anchisaurus, Melanorosauridae, Blikanasauridae i „klasyczne” zauropody


Patent na robienie drzewa rodowego ukrad??em Panu Dawidowi Mazurkowi (z tematu o Tyrannosauridae). :wink:


PodajÄ? za:

http://dml.cmnh.org/2005Aug/msg00147.html

http://dml.cmnh.org/2005Aug/msg00240.html


Te informacje mogÄ? siÄ? przydaÄ? przy robieniu opis??w zauropodomorf??w do Encyklopedii Dinozaur??w. Przyda??oby siÄ? – na nasz u??ytek – przyjÄ?Ä? pewne nazewnictwo „obowiÄ?zujÄ?ce” w Encyklopedii.

Trzeba siÄ? zastanowiÄ? zw??aszcza nad jednÄ? kwestiÄ? – do jakiego kladu przypiszemy nazwÄ? Sauropoda? Wikipedia przypisuje je do kladu obejmujÄ?cego anchizaura, melanorozaury, blikanazaury i „tradycyjne” zauropody; jednak dr Yates opowiedzia?? siÄ? raczej za nazwaniem tego kladu Anchisauria, zgodnie z propozycjÄ? przedstawionÄ? przez Galtona i Upchurcha (w drugim wydaniu „The Dinosauria” z 2004 r.). Zatem mo??emy albo objÄ?Ä? nim wy??Ä?cznie „tradycyjne” zauropody, albo rozszerzyÄ? a?? po m.in. massospondyle i riojazaura. Sam dr Yates nie jest do ko??ca pewien, kt??rÄ? wersjÄ? wybraÄ?, niemniej wydaje siÄ? sk??aniaÄ? raczej ku tej pierwszej – piszÄ?c, ??e przy opcji drugiej termin „zauropody” by??by ju?? zbyt szeroki w por??wnaniu do jego tradycyjnego znaczenia. W takim razie najprymitywniejszymi zauropodem by??by albo Vulcanodon, albo Antetonitrus, za?? szeroki takson obejmujÄ?cy Anchisauria, Massospondylidae, riojazaura, euknemezaura i junnanozaura pozostawa??by chwilowo bezimienny.

C????, nie ukrywam, ??e mnie osobi??cie jednak wygodniej by??oby rozciÄ?gnÄ?Ä? termin Sauropoda a?? po Massospondylidae i riojazaura. Rozumiem, ??e wymaga??oby to znacznego rozszerzenia tego kladu, co tradycjonalistom mo??e siÄ? nie spodobaÄ?. Niemniej przy opracowywaniu klasyfikacji jakiego?? zauropodomorfa miÄ?dzy Sauropodomorpha a Anchisauria m??g??bym wpisaÄ? po prostu Sauropoda, a nie „chwilowo bezimienny klad obejmujÄ?cy…” itd. No i – w takim ujÄ?ciu zauropody nadal by??yby grupÄ? siostrzanÄ? prozauropod??w (= Plateosauridae).

Ale, oczywi??cie, nie chcia??bym naginaÄ? materia??u dla w??asnej wygody, wiÄ?c je??li takie poszerzenie kladu Sauropoda to z??e wyj??cie, bez wahania ustÄ?piÄ?. A co o tym my??lÄ? inni forumowicze?

BTW - je??li dobrze rozumiem, pan Yates chcia??by te?? Plateosauridae i siostrzany wobec nich, szeroki klad, zaliczyÄ? do jeszcze szerszego kladu Plateosauria...
Ostatnio zmieniony 31 maja 2006, o 23:30 przez Mixs, łącznie zmieniany 4 razy.
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

d_m

Post autor: d_m »

No c???? - kolejny ciekawy post :!: Przy okazji zauwa??y??em u siebie znaczne braki odno??nie w/w zagadnie??, tak??e zanim zabiorÄ? g??os w sprawach merytorycznych czeka mnie ma??y research :mrgreen:

Tymczasem chcia??bym o??wiadczyÄ?, ??e nie jestem "Panem Dawidem Mazurkiem", tylko po prostu "Dawidem" :wink:

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Dawid Mazurek pisze:Tymczasem chcia??bym o??wiadczyÄ?, ??e nie jestem "Panem Dawidem Mazurkiem", tylko po prostu "Dawidem" :wink:
A to najmocniej przepraszam :wink: Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, ??e po wieloletnim wbijaniu do g??owy, ??e do starszych od siebie trzeba siÄ? zwracaÄ? per Pan, ??atwo wpa??Ä? w schematyczno??Ä?... :)
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

d_m

Post autor: d_m »

Mixs pisze:A to najmocniej przepraszam :wink: Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, ??e po wieloletnim wbijaniu do g??owy, ??e do starszych od siebie trzeba siÄ? zwracaÄ? per Pan, ??atwo wpa??Ä? w schematyczno??Ä?... :)
ProooszÄ?... ja mam dzi?? Dzie?? Dziecka :!: :x :wink: :P :mrgreen:

ps. Mam nadziejÄ?, ??e nie z??ama??em punktu 3.5 Regulaminu.

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

Jest ju?? utworzona nazwa dla tych takson??w, o kt??rych m??wi??e??- Massopoda. Systematyka zauropodomorf??w nie sk??ada siÄ? ju?? wiÄ?c na Sauropoda i Plateosauridae, lecz na Plateosauridae oraz Massopoda- obejmujÄ?cy klasyczne zauropody (jak to nazwa??e??), czyli w moim mniemaniu Sauropoda oraz taksony i klady pozosta??e, tj. Riojasauridae (Riojasaurus, Eucnemesaurus, Euskelosaurus), Blikanasaurus, Massospondylidae oraz Anchisaurus z taksonami pokrewnymi :)

DajÄ? ci klasyfikacjÄ?, kt??rÄ? mo??esz do??Ä?czyÄ? do swojego artyku??u:
Sauropodomorpha
|--Saturnalia
`--+--Pantydraco
.....|--Thecodontosaurus
......`--+--Efraasia
...........`--+--Plateosauravus
................`--+--Ruehleia
.....................`--+--Plateosauridae
..........................|
...........................`--Massopoda----> Riojasauridae, Massospondylidae, Anchisaurus itd.
................................|
.................................`----------->Sauropoda

A tak poza tym to klad Melanorosauridae i Blikanasauridae sÄ? nieaktywne! :wink:

p.S.- Przemy??la??e?? mojÄ? propozycjÄ???? (do Mixs)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2007, o 18:11 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Daniel Madzia
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 15 marca 2006, o 12:39
Lokalizacja: Třinec, Česká republika
Kontakt:

Post autor: Daniel Madzia »

Sebastian pisze:A tak pozatym to klad Melanorosauridae i Blikanasauridae sÄ? nieaktywne! :wink:
Tez sie dlugo trzymalem Taxon Search, lecz ten byl ostatni raz aktualizowany w 2005 r. :(

Istnieje kilka nowych taksonow (oprocz Massopoda zostal w obrebie Sauropodomorpha wprowadzony tez Anchisauria) i kilka nowych definicji istniejacych juz grup dinozaurow.


(Nieoficjalny) kladogram Mortimera:
http://home.comcast.net/~eoraptor/Sauro ... ogram.html
MSz

ODPOWIEDZ