Forum Dinozaury.com
http://forum.dinozaury.com/

(opis) Carnotaurus
http://forum.dinozaury.com/viewtopic.php?f=6&t=267
Strona 1 z 1

Autor:  Horniusosaurus [ 6 czerwca 2006, o 19:03 ]
Tytuł:  (opis) Carnotaurus

Poprawiony opis -> http://www.dinozaury.com/forum/viewtopi ... 5142#35142


Pomy??la??em ??e jako nowy cz??onek forum powinienem co?? ze sobÄ? wnie??Ä?, a skoro w encyklopedii nie ma jeszcze opisu Carnotaurus'a wiÄ?c...

Karnotaur (Carnotaurus), by?? to du??y kredowy teropod, poruszajÄ?cy siÄ? na dw??ch d??ugich i silnych tylnych ko??czynach. Jego cia??o by??o pokryte r??znej wielko??ci nie nachodzÄ?cymi na siebie mozajkowymi ??uskami. DowodzÄ? tego odciski sk??ry tego drapie??nika w kt??rych wyra??ny jest ich kszta??t. Mia?? on kr??tkie ko??czyny przednie, zaopatrzone w cztery palce.

G??owa tego gada by??a, kr??tka, a zarazem wysoka, zaopatrzone w dwa charakterystyczne rogi - przypominajÄ?ce nieco rogi byka, skÄ?d pochodzi jego nazwa - "miÄ?so??erny byk". Do ??uchwy by??y przymocowane mocne miÄ???nie zaciskajace szczeki, ale sama ??uchwa by??a do??Ä? smuk??a i wydajÄ? siÄ? s??aba. ZÄ?by tego drapie??nika r??wnie?? by??y ma??e.
Oczy by??y skierowane do przodu umo??liwiajÄ?c stereoskopowe widzenie.

Prawdopodobnie polowa?? na m??ode czubitozaury (zauropod ??yjÄ?cy w tym samym okresie z rodzaju Chubutisaurus . Doros??y osobnik by?? 3 razy wiÄ?kszy od karnotaura), bÄ?d?? ??redniej wielko??ci ornitopody. Karnotaur prawdopodobnie podczas ataku na ofiarÄ? (bÄ?d?? po??ywianie siÄ? padlinÄ?), u??ywa?? najpierw g??owy z powodu i?? posiada?? kr??tkie ko??czyny przednie.

Zosta?? on odkopany i opisany w Argentynie w Chubut, przez argenty??skiego paleontologa Jose Bonaparte w roku 1985. Szkielet Karnotaura mo??na oglÄ?daÄ? w muzeum w Buenos Aires.

Klasyfikacja:
Rodzina: Abelisauridae
InfrarzÄ?d: Ceratosauria
PodrzÄ?d: Theropoda
RzÄ?d: Saurischia

Wielko??Ä?:
D??ugo??Ä?: oko??o 7,6 metra
CiÄ???ar: oko??o 1 tony

Obrazek

Okres wystÄ?powania:
oko??o 97 mln lat temu.

Krewniacy:

Karnotaur by?? dinozaurem z rodziny Abelisauridae, obejmowa??a ona teropody o tak zwanej "staromodnej budowie" i biorÄ?cej swÄ? nazwÄ? od albelizaura, teropoda opisanego poraz pierwszy w 1985 roku.
Po przebadaniu ko??ci tego drapie??nika odkryto, i?? by?? on spokrewniony z karnotaurem, lecz nie posada?? on rog??w na g??owie i by??a ona d??u??sza, a pysk by?? zakrzywniony.


Karnotaur prawdopodobnie wyglÄ?da?? tak:

Obrazek

Wszystkich czytajÄ?cych proszÄ? o sprawdzenie tekstu i poinformowanie mnie o potencjalnych b??Ä?dach.

Autor:  Dominik [ 7 czerwca 2006, o 15:52 ]
Tytuł: 

Og??lnie opis ca??kiem fajny. Popraw tylko b??Ä?dy ortograficzne - "krutkie", "theropody" i jeszcze kilka liter??wek.

Autor:  Grzybu6 [ 7 czerwca 2006, o 17:35 ]
Tytuł: 

Dominik napisał(a):
Og??lnie opis ca??kiem fajny. Popraw tylko b??Ä?dy ortograficzne - "krutkie", "theropody" i jeszcze kilka liter??wek.

to jest forum o dinozaurach anie ob??each ortograficznych a poza tym opis ma ca??kiem fajny

Autor:  Dominik [ 7 czerwca 2006, o 18:35 ]
Tytuł: 

Cytuj:
to jest forum o dinozaurach anie ob??each ortograficznych


A jest jakie?? forum o b??Ä?dach ortograficznych? Skoro opis ma i??Ä? do encyklopedii, to nie mo??e zawieraÄ? tak ra??Ä?cych b??Ä?d??w jak "kture", gdy?? to od razu rzuca siÄ? w oczy i odrobinÄ? psuje zdanie o danym autorze/stronie. Ale podkre??li??em, ??e opis jest fajny wiÄ?c nie wiem skÄ?d Twoje pretensje. Wystarczy tylko poprawiÄ? liter??wki, co?? jeszcze dodaÄ? i "hop" do Encyklopedii na stronie :)

Autor:  Horniusosaurus [ 7 czerwca 2006, o 18:46 ]
Tytuł: 

Oki b??Ä?dy ortofgraficzne poprawione. Wybaczcie, ale mam takÄ? wadÄ? ??e czasem nie naciskam tego klawisza jakiego potrzebuje i robiÄ? to mimowolnie niezauwa??ajÄ?c - tu m??wiÄ? o liter??wkach, a wpadki wynikajace z braku znajomo??ci zasad poprawnej pisowni to ju?? inna inszo??Ä?....

Jak sÄ?dzicie co wypada??o by jeszcze umie??ciÄ? do opisu tego do??Ä? oryginalnie wyglÄ?dajÄ?cego drapie??nika?

Autor:  Karol Sabath [ 8 czerwca 2006, o 00:11 ]
Tytuł: 

Przyda??aby siÄ? wzmianka o odciskach sk??ry (nie tak wiele w ko??cu jest znanych) - jako wyja??nienie skÄ?d wiemy o pokryciu cia??a ("deskowate ??uski" nie brzmiÄ? najlepiej... ja bym napisa?? o mozaice mniejszych i wiÄ?kszych ??usek)..
Poza tym brak nazwy gatunkowej (i w og??le da??bym na poczÄ?tku nazwÄ? spolszczonÄ?, a w nawiasie ??aci??skÄ?). Polskie nazwy zwierzÄ?t, tak??e karnotaura, piszemy ma??Ä? literÄ?. Przypominam, ??e nie odmieniamy nazw ??aci??skich ("Chubutisaurusy"), tylko piszemy albo zauropody z rodzaju Chubutisaurus, albo czubutizaury.
Z czasem mo??e kto?? znajdzie czas, ??eby to has??o rozbudowaÄ?, ale takie kr??tkie te?? siÄ? przyda.

Autor:  Horniusosaurus [ 8 czerwca 2006, o 08:03 ]
Tytuł: 

Panie Karolu dziÄ?kujÄ? za pomocne spostrze??enia. Opis uaktualniony i zmodyfikowany o pa??skie sugestie.

Autor:  Mixs [ 8 czerwca 2006, o 09:26 ]
Tytuł: 

To mo??e jeszcze ma??a sugestia odno??nie pozycji systematycznej karnotaura. Rzeczywi??cie, tradycyjnie jest on zaliczany do kladu Ceratosauria, ale czÄ???Ä? naukowc??w uwa??a, ??e abelizaury (i, co ciekawe, tak??e ceratozaur) r????niÄ? siÄ? na tyle od prymitywniejszych Ceratosauria (Coelophysoidea), ??e nale??a??oby je uznaÄ? za prymitywnych przedstawicieli kladu Tetanurae. Wspomniane jest to choÄ?by tu:

http://www.palaeos.com/Vertebrates/Unit ... ratosauria

My??lÄ?, ??e nie trzeba od razu zmieniaÄ? podanej przez Ciebie systematyki, ale mo??na o tym wspomnieÄ? w opisie.

Autor:  Daniel Madzia [ 12 czerwca 2006, o 12:53 ]
Tytuł: 

No i warto jeszcze dodac jakies rekonstrukcje:

http://www.indyrad.iupui.edu/public/jra ... arnosD.jpg
http://critters.pixel-shack.com/WebImag ... taurus.jpg
http://www.luisrey.ndtilda.co.uk/jpegs/ ... rnsex1.jpg

Czaszka:

http://www.skulls-skeletons.com/catalog ... -skull.jpg

Tu jeden od "Josefa Moravce":

http://www.prehistory.com/dinosaurs/carnota.jpg


Poprawiony opis -> http://www.dinozaury.com/forum/viewtopi ... 5142#35142

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/