[OPIS] SMOK

Dyskusje na temat gadów kopalnych (oprócz dinozaurów).
Utahraptor
Moderator
Moderator
Posty: 2434
Rejestracja: 22 października 2007, o 18:29

[OPIS] SMOK

Post autor: Utahraptor »

SMOK

Długość: 6-7m
Masa: 500 kg
Czas: późny trias, przełom noryku i retyku, około 203 milionów lat temu
Miejsce: Basen Germański, Lisowice koło Lublińca, Polska

Klasyfikacja:
Diapsida
Archosauria
Theropoda/Rauisuchia?

Informacje ogólne:
Smok był sporej wielkości drapieżnikiem o niepewnej pozycji taksonomicznej. Jego szczątki zostały znalezione w Lisowicach koło Lublińca. Został opisany przez Grzegorza Niedźwiedzkiego, Tomka Suleja i Jerzego Dzika na łamach Acta Palaeontologica Polonica w 2011 roku. Jego nazwa pochodzi od legendarnego smoka spod zamku na Wawelu.

Budowa i materiał kopalny:
Mózgoczaszka stanowi materiał holotypowy. W asocjacji z nią znaleziono niekompletną czaszkę. W tych samych warstwach znaleziono ponadto wiele kości szkieletu pozaczaszkowego: kręgi, kość ramieniową i łokciową, obie kości udowe, fragment piszczeli, prawie kompletną miednicę. Podobny stan zachowania, wielkość, brak powtarzających się elementów i bliskie położenie mogą sugerować, że należą do tego samego osobnika. Oprócz tego w tej samej cegielni, ale w innym miejscu znaleziono kość przedszczękową i łonową, które do tego osobnika nie należały. Najliczniej znajdowaną skamieniałością smoka są jego zęby, których znaleziono już co najmniej kilkanaście. Temu zwierzęciu przypisuje się także pięć trójpalczastych tropów, typowych dla dinozaurów drapieżnych. Są masywne i mają 40-50 cm długości. Zostały znalezione w piaskowcach zalegających metr nad warstwą kościonośną.
Smok wyróżnia się wieloma cechami spośród innych archozaurów. Jego mózgoczaszka ma charakterystyczne lejkowate rozszerzenie i duże przyczepy dla mięśni skrzydłowych. Kość przedszczękowa jest masywna i ma cztery zębodoły. Między nią a kością szczękową brak jest podnosowej dziury i podnosowego otworu. Na kości szczękowej mieściło się 11-12 zębów. Okno przedoczodołowe jest niskie i trójkątne w zarysie. Kość biodrowa ma skomplikowaną budowę, jest dość wysoka. Łączyła się z prawdopodobnie trzema kręgami krzyżowymi. Panewka stawu biodrowego nie miała perforacji.
Na podstawie odkrytych szczątków szacuje się, że całe zwierzę mierzyło 5-6 metrów, a jego czaszka 48-57 centymetrów. Niektóre ze znalezionych zębów należały do jeszcze większych osobników.

Paleobiologia:
Kości czaszki są masywne i mają duże powierzchnie przyczepów mięśni. Świadczą o silnych mięśniach szczęk. Głowa była zatem przystosowana do niezwykle mocnych ugryzień. Towarzyszyły temu ostre, zakrzywione lekko do tyłu zęby, przekraczające 10 centymetrów. Czyniło to z głowy niesamowitą broń. W połączeniu z rozmiarami, smok był najgroźniejszym znanym drapieżnikiem tego okresu. Mógł polować na każde zwierzę w tym ekosystemie, nawet na potężne roślinożerne dicynodonty. Dowodzą tego ślady ugryzień na kościach tych synapsydów. Kończyny przednie były krótsze od tylnych, ale nie rozstrzyga to, jak poruszał się smok. Tropy raczej wskazują na dwunożność, ale wciąż nie znana jest budowa dłoni i stopy.

Pozycja systematyczna:
Mozaikowatość cech smoka przynosi ogromne problemy z klasyfikacją tego gatunku. Na pewno jest to zwierzę archozaurokształtne, o czym świadczy brak otworu ciemieniowego, kontakt kości jarzmowej z kością kwadratowo-jarzmową, okno przedoczodołowe i serracja na krawędziach zębów. Przynależności do archozaurów dowodzi wyrostki podniebienne kości szczękowych, które spotykają się przyśrodkowo i rostralnośrodkowy guz na bliższej części kości udowej. Trudno natomiast powiedzieć, do której grupy archozaurów smok należy, ponieważ posiada zarówno cechy kojarzone z teropodami jak i z rauizuchami.
Cechy dinozaurowe:
- dół nadskroniowy, rozszerzający się na kość czołową, trzy kręgi krzyżowe,
- antitrochanter rozszerzający się na kość biodrową,
- przedni krętarz na kości udowej,
- budowa mózgoczaszki,
- tropy przypisywane smokowi.
Cechy rauizuchowe:
- trójkątne okno przedoczodołowe,
- wyrostek podniebienny na kości szczękowej i przedszczękowej w kształcie kołnierza,
- rozdwojona powierzchnia stawowa kości jarzmowej, która łączyła się z kością zewnątrzskrzydłową,
- wzmocnienie na bocznej powierzchni kości biodrowej, nad panewką.
Cechy prymitywne:
- niepneumatyczna budowa mózgoczaszki,
- wyrostek paroccipital, który jest ustawiony grzbietowo do kłykcia potylicznego,
- kość zaczołowa,
- budowa wyrostków kolczystych kręgów grzbietowych,
- zamknięta panewka stawu biodrowego.
To wszystko sprawia, że smok jest trudnym wyzwaniem dla filogenetyków. Pokazuje, że wciąż słabo rozumiemy ewolucję archozaurów.

Geologia stanowiska:
Cegielnia w Lisowicach geologicznie należy do Basenu Germańskiego. Litostratygraficznie odpowiada osadom kajprowym, a więc wieku późnotriasowemu. Znaleziony materiał roślinny reprezentuje formy występujące w noryku i retyku. Można więc uznać, że osady pochodzą prawdopodobnie z przełomu tych dwóch pięter. Dominują osady pochodzenia rzecznego, reprezentowane przez zlepieńce, różnej frakcji szare mułowce wapniste, piaskowce. Często znajdowane są wapienne konkrecje, czasami zawierające kości. Liczne są różne mineralizacje - kalcytu, pirytu, stroncjanitu i galeny. Osady, zwłaszcza warstwy mułowców, bogate są w szczątki roślinne. Na piaskowcach można obserwować różne skamieniałości śladowe, w tym tropy dinozaurów i ślady bezkręgowców. W górnej części profilu, w warstwie zlepieńca, występują onkoidy. Kości występują w dwumetrowej warstwie mułowca i w znajdujących się tuż pod nimi zlepieńcach.

Środowisko życia:
Stanowisko paleontologiczne w Lisowicach dostarczyło wielu informacji na temat środowiska, w którym spoczęły kości okolicznych zwierząt. Osady zostały naniesione przez bogate w węglan wapnia rzeki, które przepływały po tamtym terenie. Rzeki te miały różny charakter i wielkość. W tych dobrze natlenionych bujnie rozwijało się życie. Na dnie roiło się od różnych bezkręgowców i mikroorganizmów. Wśród nich wyróżniały się duże, kilkunastocentymetrowe małże. Liczne były skorupiaki takie jak małżoraczki i konchostraki. Na mniejsze zwierzęta polowały ryby. Wśród nich było kilka gatunków rekinów oraz sporej wielkości ryba dwudyszna, która pożywiała się małżami. Roiło się też od ryb ganoidowych, które padały ofiarą plagiozaurów i cyklotozaurów. Liczne były także różnego rodzaju glony. Nie wszędzie były dobre warunki do życia. Miejscami tworzyły się starorzecza i zastoiska, przepełnione gnijącą materią organiczną, rozkładaną przez bakterie beztlenowe. Pozbawione były one tlenu, zastąpionego przez dwutlenek węgla i siarkowodór. Zdarzały się też źródła mineralne, które również zmieniały skład chemiczny wody. W tych niekorzystnych warunkach mogły się zachować liczne szczątki zwierząt wodnych i lądowych. Tam gdzie warunki dla innych organizmów były złe, tworzyły się sinicowe onkoidy. Nad brzegami rzek bujnie rozwijały się lasy roślin nagozalążkowych, głównie przodków dzisiejszych roślin iglastych i miłorzębów. Nad nimi unosiły się wczesne pterozaury. Zarośla tworzyły paprocie i widłaki. W ściółce można było spotkać wątrobowce i mszaki, pomiędzy którymi przemykały chrząszcze. Łuskowate, niewielkie liście wielu roślin mogą wskazywać na klimat okresowo suchy. Wśród kręgowców lądowych dominowały różne gatunki niewielkich roślinożernych gadów. Polowały na nie dinozaury drapieżne pokrewne celofyzom. Największym roślinożercą był dicynodont wielkości hipopotama, który prawdopodobnie preferował miękkie części roślin. Wszystkie te zwierzęta musiały padać ofiarą smoka, który niepodzielnie rządził tą okolicą.

Historia badań:
Pierwsze niewątpliwe kości smoka znaleziono w 2006 roku. W tym samym roku zorganizowano krótki obóz, składający się z kilku osób mieszkających w namiotach. Udało się im znaleźć między innymi kość udową smoka. Następnie wiosną 2007 odbyły się pojedyncze wyjazdy, w trakcie których natrafiono na nagromadzenie kości czaszki. Latem tego samego roku odbył się pierwszy obóz studencki. Nikt się wtedy nie spodziewał, że to będzie jeden z pięciu miesięcznych obozów wykopaliskowych, które odbywały się co roku. Brali w nich udział studenci z całej Polski. Początkowo przyjeżdżali tylko doświadczeni studenci, wybierani spośród uczestników wykopalisk w Krasiejowie. Później zaczęto przyjmować zupełnie nowych studentów, w 2011 roku w wykopaliskach wzięli udział pierwsi obcokrajowcy – Czesi. Mimo doświadczeń z Krasiejowa, ciężko było znaleźć jakiekolwiek skamieniałości kręgowców w Lisowicach. Bywały dni, gdy nic nie udawało się znaleźć. Nawet, gdy coś znaleziono, rzadko był to smok. Większość skamieniałości należała do zwierząt wodnych, lądowe należały do rzadkości, a szczególnie drapieżniki. Dlatego kości smoka były wyjątkowym rarytasem. Najczęściej znajdowane głównie zęby. Były piękne - czarne i błyszczące z wyraźnie ząbkowaną krawędzią. Co roku było ich kilka.
2008 rok był dość przełomowy. W National Geographic ukazał się artykuł poświęcony odkryciom z Lisowic, czemu była też poświęcona konferencja prasowa w Warszawie. Zaś w Acta Palaeontologica Polonica pojawił się krótki artykuł z wstępnymi wynikami badań, w którym zaklasyfikowano smoka do teropodów. Największa rewelacja czekała jednak w terenie. Udało się znaleźć prawie kompletną, ale dysartykułowaną miednicę, którą przypisano smokowi. Swoją nietypową budową również nie rozstrzygnęła o przynależności taksonomicznej smoka, generując kolejne pytania.
2009 i 2010 nie były już tak łaskawe w smocze kości. Znów znajdowano głównie zęby. Dopiero ostatniego dnia wykopalisk za pomocą koparki znaleziono kość udową smoka. Była zatopiona w litej skale. Wydobycie jej zajęło ponad godzinę. Kilka młotków i kilof okazały się niewystarczające. Odłamki z uderzanych o siebie narzędzi raniły ludzi wokół. Dopiero koparce udało się ją wyrwać z objęć Matki Ziemi. Kość była trochę pokruszona po tej operacji, ale udało się ją wypreparować i złożyć.
Publikacja pierwszego opisu z nazwą smoka spotkała się z trudnościami. Niejednoznaczna mozaika cech i dysartykulacja szczątków nasuwały podejrzenia, że to mogą być wymieszane szczątki różnych archozaurów. Jednak kości pasowały do siebie wielkością i nie powtarzały się, co przemawiało za tym, że są to szczątki jednego osobnika rozwleczone przez prąd wody. Identyfikacja taksonomiczna budziła kontrowersje. W końcu jednak w 2011 roku, znów w APP przyjęto do druku artykuł będący formalnym opisem smoka. Wiadomość o tym dotarła, gdy trwał już kolejny obóz poszukiwawczy. Przez cały miesiąc udało się znaleźć tylko kilka zębów tego zwierzęcia. Największe perełki wyszły dopiero w ciągu ostatnich dni. Wydobyto kompletny kręg grzbietowy i parę kości czaszki. W tej chwili powstaje rozprawa doktorska Grzegorza Niedźwiedzkiego poświęcona smokowi, która zapewne ujawni kolejne informacje na jego temat.

Ilustracje:
http://www.google.com/imgres?q=smok+z+l ... 80&bih=632
Obrazek
Fragment zęba smoka. Fot. Dawid Mazurek.
Obrazek
Kręg grzbietowy. Fot. Andrzej Wolniewicz.
Obrazek
Kręg krzyżowy. Fot. Marlena Świło.
Obrazek
Kręg ogonowy. Fot. Marcin Woś.
Obrazek
Niekompletna kość biodrowa. Fot. Marcin Woś.

Literatura:
Niedźwiedzki G., Gorzelak P., Sulej T. 2011. Bite traces on dicynodont bones and the early evolution of large terrestrial predators. Lethaia 44 (1), s. 87–92.
Gorzelak, P., Niedźwiedzki, G., Skawina, A. 2009. Pathologies of non-marine bivalve shells from the Late Triassic of Poland. Lethaia 43, s. 285-289.
Dzik J., Sulej T., Niedźwiedzki G. 2008. A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 53 (4).
Niedźwiedzki G., Sulej T., Dzik J. 2011. A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica.
Dzik J., Niedźwiedzki G., Sulej T. 2008. Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja 3, s. 2–21.
Biologia, UW

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: KrzysiekLichota »

Piszesz o muszloraczkach. Nie chodzi czasem o małżoraczki?
A poza tym bardzo ciekawy, wyczerpujący opis. Super!

Awatar użytkownika
Dawid Mika
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1016
Rejestracja: 23 maja 2008, o 15:49
Lokalizacja: Górny Śląsk

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: Dawid Mika »

Opis bardzo obszerny i ciekawy!
Gratuluję!

Utahraptor
Moderator
Moderator
Posty: 2434
Rejestracja: 22 października 2007, o 18:29

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: Utahraptor »

Rzeczywiście pomyliły mi się te skorupiaki, dzięki.
Biologia, UW

d_m

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: d_m »

Muszloraczki to inaczej konchostraki, ale to grupa difiletyczna. Lepiej pisać konkretnie - albo Spinicaudata, albo Laevicaudata.

Awatar użytkownika
szerman
Paleogeński prawaleń
Paleogeński prawaleń
Posty: 3994
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: szerman »

Super :D
Utahraptor pisze:Klasyfikacja:
Diapsida
Archosauria
Theropoda/Rauisuchia?
Chyba tak:
Diapsida
Archosauria
? Dinosauria / Rauisuchia
? Theropoda / -
Utahraptor pisze:Został opisany przez Grzegorza Niedźwiedzkiego, Tomka Suleja i Jerzego Dzika na łamach Acta Palaeontologica Polonica w 2011 roku.
Albo Grzesia, Tomka i Jurka albo Grzegorza, Tomasza i Jerzego :P Przecież Tomek Sulej jest już doktorem, więc czemu tak? :mrgreen:
Utahraptor pisze:Najliczniej znajdowaną skamieniałością smoka są jego zęby, których znaleziono już conajmniej kilkanaście.
co najmniej
Utahraptor pisze:Przynależności do archozaurów dowodzi wyrosteki podniebienne kości szczękowych
wyrostki
Utahraptor pisze:Historia badań:
(...)
Elegancko, a być może jeszcze lepiej by się czytało gdybyś rozbił każdy z sezonów z osobna od np. myślników :)
"Mastodon sapiens"

Awatar użytkownika
Dryocopus
Dewoński temnospondyl
Dewoński temnospondyl
Posty: 278
Rejestracja: 21 maja 2009, o 11:31
Imię i nazwisko: Szymon Lech Dzięcioł
Lokalizacja: Warszawa

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: Dryocopus »

Oj, przecież wszyscy mówią na Wielce Czcigodnego Doktora Suleja per "Tomek", więc jest to absolutnie naturalne. A co do profesora Dzika to wątpię by istniał byt na tym świecie zdolny nazywać go "Jurkiem"... ;)
"Tygrysie, błysku w gąszczach mroku:
Jakiemuż nieziemskiemu oku
Przyśniło się, że noc rozświetli
Skupiona groza twej symetrii? "


W. Blake (tłum. S. Barańczak)

"Never Compromise, Not Even In The Face of Armageddon"

Rorschach

Ag.Ent
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Posty: 2082
Rejestracja: 19 marca 2009, o 20:55
Imię i nazwisko: Tomasz Skawiński
Lokalizacja: Wrocław

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: Ag.Ent »

Dryocopus pisze:Oj, przecież wszyscy mówią na Wielce Czcigodnego Doktora Suleja per "Tomek", więc jest to absolutnie naturalne.
Ja nie mówię, i wątpię, by ktokolwiek, kto nie zna dr. Suleja osobiście, tak mówił.

Awatar użytkownika
nazuul
Moderator
Moderator
Posty: 6695
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: nazuul »

Zgadza się. Ale ponieważ to Mateusz napisał opis, może w nim nazwać osoby tak, jak sam je nazywa, myślę, że to jest fajne.
szerman pisze:
Utahraptor pisze:Klasyfikacja:
Diapsida
Archosauria
Theropoda/Rauisuchia?
Chyba tak:
Diapsida
Archosauria
? Dinosauria / Rauisuchia
? Theropoda / -
Dlaczego? Zapis ostatniego pewnego i niżej dwóch najwęższych niepewnych jak jak najbardziej w porządku. Oczywiście można zastanawiać się, czy rzeczywiście Theropoda a nie Saurischia oraz, czy stosować nazwę Rauisuchia.
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Utahraptor
Moderator
Moderator
Posty: 2434
Rejestracja: 22 października 2007, o 18:29

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: Utahraptor »

Poprawiłem literówki, dzięki.
Co do klasyfikacji, to od biedy mogę ograniczyć ją do Archosauria ;)
Biologia, UW

Awatar użytkownika
Tomasz Singer
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1366
Rejestracja: 24 września 2007, o 09:44
Lokalizacja: Warszawa

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: Tomasz Singer »

Tu tez można dodać mój rysunek (rekonstrukcje glowy), chociaż niektóre osoby miały pewne uwagi. Widac na nim skaleczenia, które widac na żuchwie.
Tomasz Singer

DINOZAURY

Awatar użytkownika
Tomasz Singer
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1366
Rejestracja: 24 września 2007, o 09:44
Lokalizacja: Warszawa

Re: [OPIS] SMOK

Post autor: Tomasz Singer »

Wrzucam ponownie.
Załączniki
Smok głowa.jpg
Tomasz Singer

DINOZAURY

ODPOWIEDZ