Origin and relationships of Dinosauria

Dyskusje na temat "strasznych jaszczurów"
d_m

Origin and relationships of Dinosauria

Post autor: d_m »

W roku 2004 ukaza??o siÄ? drugie wydanie znanej ksiÄ???ki The Dinosauria pod redakcjÄ? D. B. Weishampela, P. Dodsona i polskiej paleontolo??ki Halszki Osm??lskiej. Michael J. Benton na swojej stronie z reprintami udostÄ?pnia napisany przez siebie rozdzia?? dotyczÄ?cy pochodzenia i pokrewie??stw dinozaur??w - prawdziwa gratka dla mi??o??nik??w dinozaurologii w??adajÄ?cych jÄ?zykiem angielskim.

ODPOWIEDZ