Forum Dinozaury.com

Forum Dinozaury.com

z nami przeniesiesz się w czasie...
 
Teraz jest 19 marca 2018, o 21:19

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Megafauna
PostNapisane: 25 kwietnia 2006, o 11:20 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 24 kwietnia 2006, o 17:42
Posty: 155
Lokalizacja: Bełchatów
Imię i nazwisko: Tomasz Rutkowski
To ja moze trochÄ? o Megafaunie:
M E G A F A U N A
Megafauna to zwierzÄ?ta, lecz inne ni?? ??yjÄ?cÄ? dzisiaj, by??y przede wszytkim znacznie wiÄ?ksze ssaki ??yjÄ?ce na prawie wszystkich kontynentach. Lecz tak samo jak Dinozaury niemal odrazu zniknÄ???y z powierzchni ziemi. Pojewienie siÄ? cz??owieka pokrywa??o siÄ? z ich znikniÄ?ciem Megafauny, na poszczeg??lnych kontynentach, czyli: Australia 40 tys. lat temu, Ameryka P????nocna 11 tys. lat temu, Madagaskar 2 tys. lat temu i Nowa Zelandia (ca??kiem niedawno) bo 700 lat temu. Jest kilka teorii odno??nie przyczyny wyginiÄ?cie Megafauny: Wielkie wymieranie poprzez dzia??alno??Ä? cz??owieka, gwa??townie zmieniajÄ?cy siÄ? klimat, Choroba dziesiÄ?tkujÄ?ca te zwierzÄ?ta.

Obrazek
ZWIERZÄ?TA MEGAFAUNY:

Antylopa saiga (saiga tatarica).
Bizon d??ugorogi (Bison priscus).
B??br olbrzymi (Castoroides ohioensis).
Dinoterium - Przodek s??onia
Glyptodont (Doedicurus clavicaudatus).
Hiena jaskiniowa
Jele?? olbrzymi (Megalocerous giganteus).
Ko?? ameryka??ski (Equus lambei).
Lew ameryka??ski (Pantera Atrox).
Lew jaskiniowy
Lew Workowaty
Mamut kolumbijski (Mammuthus columbi).
Mamut le??ny
Mamut stepowy (Mammuthus trogontherii).
Mamut w??ochatY wielki (Mammuthus primigenius)
Mastodont ameryka??ski ( mammut americanum)
Megalania (Megalania prisca )
Moa Wielki
Nied??wied?? jaskiniowy olbrzymi (Ursus spelaeus)
Nied??wied?? kr??tkopyski ([i]Arctodus simus
).
Nosoro??ec (Elasmotherium sibiricus).
Nosoro??ec w??ochaty (Coelodonta antiquitatis).
Pancernik (Dasypus bellus).
Ogromny leniwiec naziemny (Megalonyx jeffersonii).
Osio?? ameryka??ski ([i]Equus [asinus] lambei
).
Tygrys szablozÄ?bny Machajrodon (Machairodus)
Tygrys szablastozÄ?bny (Smilodon fatalis).
Tygrys workowaty (Thylacinus cynocephalus)
Wielb??Ä?d Ameryka??ski (Camelops hesternus)
Wielki Kangur kr??tkopyski (Thylacinus cynocephalus)
Wilk Straszny (Canis dirus).
??ubr pierwotny

Ja osobi??cie mysle ??e do wyginiÄ?cia Megafauny w znacznym stopniu przyczyni?? siÄ? klimat, kt??ry jak wiadomo w tamtym okresie zmienia?? sie gwa??townie co przyczyni??o siÄ? do zanikania naturalnej szaty ro??linnej i powodowa??o wielkie migracje zwierzÄ?t na inne, bardziej nieznane i nieprzyjazne tereny do kt??rych nie by??y one przygotowane i nie zdÄ?zy??y siÄ? przystosowaÄ? do nowych surowszych waunk??w, co je w sotateczno??ci zgubi??o. A cz??owiek tylko zako??czy?? to co natura zaczÄ???a.

_________________
http://www.tomaszrutkowski.pl
http://pl.youtube.com/watch?v=43unDWTfkds SAVE OUR RAINFORESTS
"Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy." Poznaj całą prawdę... http://www.timiworld.fora.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 25 kwietnia 2006, o 19:27 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 kwietnia 2006, o 16:50
Posty: 125
A mo??e zginÄ?ly przez przebiegunowanie oczywi??cie nie m??wie o wszystkich z nich.
:D

_________________
MAKRELUS


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 25 kwietnia 2006, o 19:46 
A jak im niby mog??o te przebiegunowanie zaszkodziÄ??


Góra
  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 25 kwietnia 2006, o 20:38 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 kwietnia 2006, o 16:50
Posty: 125
Wiemy , ??e przebiegunowanie zda??a siÄ? na ziemi dosyÄ? ??adko co kilkadziesiÄ?t tys lat. Lecz podczas przebiegunowania najprowdopodobniej wystÄ?pujÄ? nasilone zjawiska wybuch??w wulkan??w, ruch??w g??rotw??rczych, trzÄ?sie?? ziemi (poruszanie siÄ? p??yt tektonicznych), i zwiÄ?zane z tym fale tsunami.Takie zjawiska mogÄ? doprowadziÄ? do smierci wielu organizm??w ??ywych a nawet do wymierania gatunk??w tak??e takie zjawiska mog??y doprowadziÄ? do zmiany klimatu co tak??e utrudnia ??ycie zwierzÄ?tom poniewa?? nie muszÄ? zmieniaÄ? swoje przystosowania je??li to mo??liwe.

_________________
MAKRELUS


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 25 kwietnia 2006, o 22:39 
Offline
Ekspert
Ekspert
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 21:21
Posty: 443
Lokalizacja: Warszawa
tmina napisał(a):
Wiemy , ??e przebiegunowanie zda??a siÄ? na ziemi dosyÄ? ??adko co kilkadziesiÄ?t tys lat. Lecz podczas przebiegunowania najprowdopodobniej wystÄ?pujÄ? nasilone zjawiska wybuch??w wulkan??w, ruch??w g??rotw??rczych, trzÄ?sie?? ziemi (poruszanie siÄ? p??yt tektonicznych), i zwiÄ?zane z tym fale tsunami.Takie zjawiska mogÄ? doprowadziÄ? do smierci wielu organizm??w ??ywych a nawet do wymierania gatunk??w tak??e takie zjawiska mog??y doprowadziÄ? do zmiany klimatu co tak??e utrudnia ??ycie zwierzÄ?tom poniewa?? nie muszÄ? zmieniaÄ? swoje przystosowania je??li to mo??liwe.

A skąd przypuszczenie, że zmiana biegunowości słabego ziemskiego pola magnetycznego ma jakikolwiek związek z częstością trzęsień ziemi, ruchów górotwórczych, tsunami itp.? Teraz tez jesteśmy na etapie zmiany biegunowości (już się tworzą enklawy odwrotnego namagnesowania w rejonie antarktycznym, ale nie przypuszczam, żeby poza koniecznością przemalowania igieł kompasów miało to wielkie skutki geograficzne (np, górotwórcze)... Zmiany orientacji magnetycznej w ogóle nie korelują z wymieraniami.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 6 listopada 2006, o 10:29 
Offline
Permski gad ssakokształtny
Permski gad ssakokształtny

Dołączył(a): 23 lipca 2006, o 09:37
Posty: 669
Lokalizacja: okolice Poznania
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
PodejmujÄ? siÄ? opisynia niekt??rych gatunk??w drapie??nych z tamtych lat.
Paleokoty


Nimrawidy
Systematyka
Domena eukarioty
Kr??lestwo zwierzÄ?ta
Typ strunowce
Podtyp krÄ?gowce
Gromada ssaki
RzÄ?d drapie??ne
Rodzina Nimrawidy

Paleokoty

Paleokoty lub inaczej Nimrawidy Nimravidae to wymar??a dzisiaj rodzina ssak??w drapie??nych z grupy kotokszta??tnych Feloidea. By??y to ssaki wykazujÄ?ce bardzo silne podobie??stwo do w??a??ciwych kotowatych Felidae i przez d??ugi czas by??y zaliczane do tej w??a??nie rodziny. Obecnie przewa??a poglÄ?d, ??e paleokoty by??y ca??kiem odrÄ?bnÄ? grupÄ? systematycznÄ?, a podobie??stwo do kot??w jest wynikiem konwergencji ewolucyjnej. Nimrawidy zajmowa??y w oligocenie i miocenie niszÄ? ekologicznÄ? typowÄ? dla kotowatych. Ciekawe jest r??wnie?? to, ??e przez wiele milion??w lat wsp????egzystowa??y z w??a??ciwymi kotami. Rodzina Nimravidae oddzieli??a siÄ? od g????wnego pnia Feloidea bardzo wcze??nie, prawdopodobnie we wczesnym eocenie. Mia??o to miejsce zanim wykszta??ci??y siÄ? pozosta??e rodziny: mangustowate, ??aszowate, kotowate i hieny. Niekt??rzy naukowcy sugerujÄ? ??e nimrawidy wywodzÄ? siÄ? bezpo??rednio od miacyd??w i nie nale??Ä? w og??le do ga??Ä?zi kotokszta??tnych, a nawet ??e bli??ej spokrewnione sÄ? z psokszta??tnymi Canoidea. Najbardziej charakterystycznÄ? cechÄ? odr????niajÄ?cÄ? nimrawidy od kot??w jest budowa pewnych region??w czaszki, a zw??aszcza rejonu s??uchowego. U kot??w tak zwana puszka s??uchowa jest zbudowana z dw??ch kom??r oddzielonych strukturÄ? nazywanÄ? septum. U nimrawid??w puszka s??uchowa by??a ca??kowicie lub czÄ???ciowo chrzÄ?stna, niekiedy skostnia??a, ale pozbawiona septum. U niekt??rych gatunk??w istnia??a struktura podobna do septum ale strukturalnie inna ni?? u Felidae. Pewne gatunki wykszta??ci??y silnie wyd??u??one i sp??aszczone, szablaste k??y analogiczne jak u w??a??ciwych kotowatych z grupy machajrodont??w (Machairodontinae). Bardziej zaawansowane formy mia??y k??y z charakterystycznym wg??Ä?bieniem na ca??ej d??ugo??ci, przypominajÄ?ce nieco zbrocza ??redniowiecznych mieczy. K??y te by??y bardzo delikatne i wra??liwe na urazy mechaniczne, ale jednocze??nie musia??y byÄ? bardzo skutecznÄ? broniÄ? w polowaniu na du??e ssaki ro??lino??erne. W dolnej szczÄ?ce znajdowa??a siÄ? specyficzna sp??aszczona struktura, stanowiÄ?ca ochronÄ? dla delikatnych k????w gdy zwierzÄ? mia??o zamkniÄ?ty pysk. InnÄ? cechÄ? upodobniajÄ?cÄ? nimrawidy do kot??w jest skr??cony pysk i zaokrÄ?glona czaszka. Wiele gatunk??w mia??o wciÄ?gane pazury na ??apach. Generalnie paleokoty mia??y stosunkowo d??ugie cia??a, niskie masywne ko??czyny, silnÄ? muskulaturÄ? i stosunkowo kr??tki ogon.

Podrodziny

Wyr????nia siÄ? trzy podrodziny w obrÄ?bie Nimravidae:

* - Nimravinae - obejmowa??y stosunkowo niewielkie drapie??niki o du??ym podobie??stwie do kot??w. K??y u przedstawicieli tej podrodziny by??y stosunkowo kr??tkie, por??wnywalne do tych jakie posiadajÄ? w??a??ciwe koty. P????niejsze gatunki posiada??y ju?? bardziej rozwiniÄ?te i znacznie d??u??sze k??y. Zalicza siÄ? tutaj takie gatunki jak: Dinictis z p????nego eocenu i wczesnego oligocenu i Nimravus z p????nego oligocenu Ameryki P????nocnej.

* - Hoplophoninae - bardziej zaawansowane paleokoty, o wiÄ?kszych rozmiarach cia??a i d??u??szych ko??czynach. Rozprzestrzeni??y siÄ? z Ameryki P????nocnej r??wnie?? na tereny Eurazji. Najlepiej poznanym gatunkiem jest Eusmilus ??yjÄ?cy w p????nym oligocenie. Rodzaj ten posiada?? szablaste k??y. W tym samym okresie ??y?? Hoplophoneus, o jeszcze silniej rozwiniÄ?tych k??ach. By?? to jeden z najwiÄ?kszych nimrawid??w, osiÄ?ga?? rozmiary dzisiejszego jaguara.

* - Barbourofelinae - to najbardziej zr????nicowana podrodzina paleokot??w. Prawdopodobnie wywodzÄ? siÄ? od przodka przypominajÄ?cego Eosumils, ??yjÄ?cego na terenie Europy. Pierwsze gatunki takie jak Prosansanosmilus peregrinus zasiedla??y zachodniÄ? czÄ???Ä? Europy. NastÄ?pnie opanowa??y AzjÄ? i AmerykÄ? P????nocnÄ?, prawdopodobnie nieliczne gatunki skolonizowa??y r??wnie?? AfrykÄ?. By??y to najmasywniejsze nimrawidy, o bardzo silnej muskulaturze przedniej czÄ???ci cia??a. ZwierzÄ?ta te by??y stopochodne tak jak dzisiejsze nied??wiedzie. Ich ogony by??y bardzo kr??tkie. K??y u przedstawicieli Barbourofelinae by??y najmocniej rozwiniÄ?te. Barbourofelis by?? ostatnim a jednocze??nie najwiÄ?kszym przedstawicielem rodziny. OsiÄ?ga?? wielko??Ä? dzisiejszego lwa ale prawdopodobnie by?? od niego ciÄ???szy z powodu silnej muskulatury cia??a. Ostatni przedstawiciele tego rodzaju wymarli ok 5 milion??w lat temu.

Klasyfikacja:

Rodzina: Nimravidae

Podrodzina: Nimravinae

Linia: Dinictis

Dinictis cyclops

Dinictis felina

Dinictis priseus

Dinictis squalidens

Linia: Dinaelurus

Dinaelurus crassus

Linia: Dinailurictis

Dinailurictis bonali

Linia: Eofelis

Linia: Nimravides

Nimravides pedionomus

Linia: Nimravus

Nimravus altidens

Nimravus brachyops

Nimravus edwardsi

Nimravus gomphodus

Nimravus intermedius

Nimravus sectator

Linia: Pogonodon

Pogonodon davisi

Pogonodon platycopis

Linia: Quercylurus

Quercylurus major

Podrodzina: Hoplophoninae

Linia: Eusmilis

Eusmilis bidentatus

Eusmilis cerebralis

Eusmilis sicarius

Linia: Hoplophoneus

Hoplophoneus dakotensis

Hoplophoneus occidentalis

Hoplophoneus latidens

Hoplophoneus mentalis

Hoplophoneus primaevus

Hoplophoneus robustus

Podrodzina: Barbourofelinae

Linia: Barbourofelis

Barbourofelis fricki

Barbourofelis loveorum

Barbourofelis morrisi

Barbourofelis osborni

Barbourofelis piveteaui

Barbourofelis vallensiensis

Barbourofelis whitfordi

Linia: Prosansanosmilus

Prosansanosmilus eggeri

Prosansanosmilus peregrinus

Linia: Sansanosmilus

Sansanosmilus jourdoni

Sansanosmilus palmidens

Linia: Vampyrictis

Vampyrictis vipera
Obrazki:
dinictis
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/image/dio06.jpg
Dinaelurus
http://home.earthlink.net/~ratha13/site ... skull5.jpg
Nimravides
http://www.paleoportal.org/media/submis ... _small.jpg
Nimravus
http://big_game.at.infoseek.co.jp/Pleis ... mravus.jpg
Hoplophoneus
http://cumuseum.colorado.edu/Research/P ... harrai.jpg
Barbourofelis
http://www.linkandpinhobbies.com/Graphi ... ofelis.jpg


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 6 listopada 2006, o 13:22 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Do nimrawid??w zaliczamy jeszcze smilodona i machairodona oraz dinofelisa. :P

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 6 listopada 2006, o 15:06 
dilong napisał(a):
Do nimrawid??w zaliczamy jeszcze smilodona i machairodona oraz dinofelisa. :P

Nieprawda :!: :!: :!: To sÄ? przedstawiciele Machairodontinae.


Góra
  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 6 listopada 2006, o 15:11 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
OjÄ? :oops: pomyli??o mi siÄ?. My??la??em, ??e machairodonty to nie koty, tylko nimrawidy, czyli ostatnia grupa kreodont??w.

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 19 listopada 2006, o 22:40 
krzysiu_dino napisał(a):
PodejmujÄ? siÄ? opisynia niekt??rych gatunk??w drapie??nych z tamtych lat.


Ty siÄ? podejmujesz :?: :? Przecie?? tw??j tekst to kopia opisu z Wikipedii, autorstwa mojego przyjaciela, Kuby.


Góra
  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 21 listopada 2006, o 16:09 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Czy sÄ? inni przedstawiciele po??udniowoameryka??skich leniwc??w naziemnych nalezÄ?cych do megafauny (opr??cz megateriuma i mylodona).

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 26 grudnia 2006, o 16:58 
Offline
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 30 października 2006, o 15:16
Posty: 2171
Lokalizacja: Międzychód
http://en.wikipedia.org/wiki/Megatheriidae

Mo??e nie umiem odpowiedziec na twoje pytanie, ale tutaj masz wszystkie gatunki, mo??e ci to pomo??e :P

_________________
Tomasz Sokołowski

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem!


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 24 lipca 2008, o 20:01 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 24 lipca 2008, o 14:37
Posty: 1012
Lokalizacja: beWYRYhills
teraz chyba barbourofelidy nie są zaliczane do nimrawidów


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: powitanie nowego członka forum
PostNapisane: 17 lutego 2009, o 21:02 
Offline
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit

Dołączył(a): 17 lutego 2009, o 20:23
Posty: 2
Cześć witam wszystkich jestem nowy na forum i mam nadzieję w nim aktywnie uczestniczyć. Interesują mnie rekonstrukcje zwierząt wymarłych zwłaszcza megafauny ale nie tylko . W tej chwili jestem na forum i zastanawiam się w jaki sposób mogę się z wami podzielić moimi wypocinami w postaci rysunków. A w szczególności jak zamieszcza się owe rysunki. Pozdrawiam Marek


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 17 lutego 2009, o 21:25 
Witamy Cię Marku! Zeskanowane grafiki najlepiej umieszczać na serwisach hostujących, jak http://imageshack.us/ i tu wklejać miniaturki używając komendy [img]. Ewentualnie załóż sobie konto na którymś z portalów dla zamieszczających prace graficzne, jak http://www.deviantart.com/


Góra
  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 20 lutego 2009, o 12:08 
Offline
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit

Dołączył(a): 17 lutego 2009, o 20:23
Posty: 2
Dzięki za radę i zainteresowanie pozdrawiam marek.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 31 marca 2010, o 16:36 
Offline
Złoty Dinek Styczeń 2018
Złoty Dinek Styczeń 2018
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 czerwca 2009, o 10:40
Posty: 3560
Lokalizacja: B-B
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Ostatnio usłyszałem ciekawą… wzmiankę na temat megafauny. Mój profesor z biocenologii oraz metod i technik ochrony przyrody wspomniał, że megafauna ostała się do dzisiejszych czasów jedynie na kontynencie afrykańskim, bo... człowiek pochodzi właśnie z Afryki, a zwierzęta tam żyją…ce były do niego przystosowane - innymi słowy od mln lat istniały między człowiekiem a fauną… tam żyją…cą… pewne relacje ekologiczne. Kiedy człowiek zaczął migrować poza kontynent afrykański, napotykał na gatunki z którymi wcześniej nie miał styczności (i na odwrót). Zwierzęta te nie miały wykształconych efektywnych koakcji w stosunku do inteligentnego i przez co, jakby na to nie patrzeć, szczytowego drapieżnika, jakim jest człowiek (koakcje = relacje z innymi organizmami; dzielimy je na wewnątrz i zewną…trz-gatunkowe). Przybycie człowieka do Ameryki mogło być przysłowiowym gwoździem do trumny dla wielkich ssaków przy zmieniają…cym się klimacie - wtedy taksony o największych rozmiarach są… najbardziej narażone (występowanie dużych zwierzą…t charakteryzuje stabilne ekosystemy). Zniknięcie innych, dużych stworzeń w późniejszych czasach (jak wielkie nieloty na Madagaskarze czy na Nowej Zelandii ok. 2000-1000 lat temu) także ''zawdzięcza'' się człowiekowi, nie od dziś wiadomo, że izolowane obszary (wyspy) są… najbardziej narażone na wymieranie gatunków, co ma miejsce i w naszych czasach - jak to mój profesor określił: ''Można powiedzieć, że obecnie mamy do czynienia z szóstym wielkim wymieraniem gatunków w dziejach Ziemi, ich odwrót obserwuje się w największym stopniu na izolowanych wyspach''. I, czego owszem nie powiedział, ale przyszło mi do głowy taka myśl w sprawie wytępienia megafauny przez ludzi na nowo osiedlanych terenach - działania człowieka można w pewien sposób porównać do działania szczura wędrownego czy też śniadego; Jako obce gatunki, przystosowały się do nowych ekosystemów NIGDY nie zajętych przez przedstawicieli swego rodzaju (a być może nawet rodziny), mimo to sprawnie i szybko podbili nowe tereny, wypierają…c rodzime gatunki, wysoce wyspecjalizowane do życia właśnie w ''obcych'' dla szczura warunkach. Inna sprawa, że szczury podbiły chyba wszystkie kontynenty z wyją…tkiem Antarktydy, dzięki człowiekowi. Gatunki kosmopolityczne już tak mają…, że trzymają… się razem... ;)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 31 marca 2010, o 17:13 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 24 lipca 2008, o 14:37
Posty: 1012
Lokalizacja: beWYRYhills
Jakbym czytał książke Tonego Hallama "Ewolucja i zagłada. Wielkie wymieranie i jego przyczyny". Wiemy już skąd twój doktor czerpie wiedzę 8)
Poza tym bardzo fajna pozycja, gorąco polecam :)

_________________
olej zdrowie, olej życie, najważniejsze wydobycie


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  

Copyright © 2005-2013 Dinozaury.com! - z nami przeniesiesz się w czasie...
Powered by phpBBphpBB Group
Template made by DEVPPL/ThatBigForum
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL