Kometa przetrzebiła ssaki Ameryki Północnej?

Dyskusje na temat ssaków kopalnych.
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Kometa przetrzebiła ssaki Ameryki Północnej?

Post autor: Sebastian »

Archeowie??ci pisze:Kometa przetrzebi??a ssaki Ameryki P????nocnej?
Oko??o 12-10 tysiÄ?cy lat temu w Ameryce P????nocnej dosz??o do zag??ady wielu gatunk??w ssak??w. Wymar??y m.in. mamuty, mastodonty, koty szablozÄ?bne, wielkie leniwce, wszystkie koniowate, wielb??Ä?dy oraz gigantyczny nied??wied?? kr??tkopyski. Naukowcy od lat g??owiÄ? siÄ? nad przyczynami tej zag??ady. Na li??cie winowajc??w kr??lujÄ? cz??owiek i choroby. Wedle najnowszej koncepcji zag??ada mia??a przyj??c z kosmosu.

Zdaniem grupy ameryka??skich naukowc??w blisko 13 tysiÄ?cy lat temu niewielkie cia??o niebieskie, prawdopodobnie kometa, eksplodowa??o w Ameryce P????nocnej. Po katastrofie nie zachowa?? siÄ? ??aden krater, gdy?? zdaniem naukowc??w mia??a ona miejsce na lodowcu pokrywajÄ?cym w??wczas p????nocnÄ? czÄ???Ä? kontynentu albo w powietrzu. Na jej ??lad wpadli analizujÄ?c osady z 20 miejsc w Ameryce P????nocnej. Znale??li w nich tajemniczÄ? warstwÄ? zawierajÄ?cÄ? ma??e kule szk??a i wÄ?gla, nanodiamenty i iridium. Jedynym wyja??nieniem pochodzenia tych element??w jest w??a??nie eksplozja przybysza z kosmosu.

Eksplozja mia??a wywo??aÄ? straszliwe po??ary, kt??re przesz??y przez prawie ca??y kontynent (??wiadczy o tym warstwa wÄ?gla drzewnego). Potem przysz??o trwajÄ?ce tysiÄ?c lat och??odzenie klimatu. Zdaniem naukowc??w ofiarÄ? katastrofy padli te?? ludzie, kt??rych populacja w tym okresie znacznie zmala??a, co mia??o doprowadziÄ? do nag??ego ko??ca kultury Clovis.

ODPOWIEDZ