Strona 1 z 1

Wykopaliska na pustyni Gobi

: 27 listopada 2006, o 19:39
autor: Tomasz
Ostatnio oglÄ?da??em film "Obiezy??wiat" czy jako?? tam. I wtym filmie Ian - jeden z podr????nik??w zwiedza?? MongoliÄ?. Na pustyni Gobi znale??li z przewodnikiem ko??ci dinozaur??w, lecz je zakopali i on powiedzia?? ??e nie warto ich braÄ? bo mo??na i??Ä? za to do wiÄ?zienia? Mam takie pytanie:
Jak paleonteologowie wyworzÄ? szczÄ?tki z Mongoli do muze??w na ca??ym ??wiecie, je??li grozi to wiÄ?zieniem?

: 27 listopada 2006, o 19:47
autor: d_m
Skamienia??o??ci wywo??one sÄ? legalnie na podstawie um??w miÄ?dzynarodowych (miÄ?dzy rzÄ?dami oraz miÄ?dzy instytucjami naukowymi). Samo prowadzenie wykopalisk w innym kraju ju?? takowych zresztÄ? wymaga. CzÄ?sto te?? wywozi siÄ? jedynie kopie.

: 27 listopada 2006, o 19:48
autor: dilong
Paleontolog??w z pozwoleniem to nie dotyczy.

: 27 listopada 2006, o 20:39
autor: Timi
Takze to oglÄ?da??em, ale to stary dosyÄ? odcinek, na terenie Mongolii kwitnie niez??y handel ko??Ä?mi, szczeg??lnie na granicy Mongolsko-Chi??skiej a dopiero z Chin ko??ci trafiajÄ? na ca??y ??wiat.

: 21 grudnia 2006, o 17:55
autor: Tomasz
A jakby kto?? np. przyjecha?? do Mongolii i tam zamieszka?? i z pustyni Gobi sobie szczÄ?tki przywozi?? (np do U??an Bator) - nikt by go nie m??g?? z??apaÄ?...

: 21 grudnia 2006, o 21:09
autor: dilong
Chyba ??e przepisy, dotyczÄ?ce skamienia??o??ci bÄ?dÄ? surowsze w Mongolii.