LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Czyli filmy, książki, czasopisma, strony internetowe itp. związane z paleontologią
Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3698
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Post autor: Dino »

Dr PrzemysĹ‚aw Mroczek pisze:Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, Ĺźe istnieje jeszcze moĹźliwość zgłoszenia udziału w LXXVIII ZjeĹşdzie Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery” (29 sierpnia - 1 września 2007, Lublin). Dodatkowe informacje o ZjeĹşdzie zostały zamieszczone poniĹźej oraz są dostępne na stronie internetowej: http://www.ptg.umcs.lublin.pl/

Z powaĹźaniem

Dr Przemysław Mroczek – Sekretarz Zjazdu

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOLOGICZNE

ODDZIAŁ LUBELSKI

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

INSTYTUT NAUK O ZIEMI

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY


INSTYTUT GEOLOGII, GEOCHEMII I GEOLOGICZNYCH KOPALIN
(LWÓW, UKRAINA)

LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego


Budowa geologiczna regionu lubelskiego

i problemy ochrony litosfery


29 sierpnia - 1 września 2007, Lublin

Pod patronatem

Prof. dr hab. Mariusza-Orion Jędryska

Głównego Geologa Kraju

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

Jarosława Zdrojkowskiego

Marszałka Województwa Lubelskiego

II KOMUNIKAT

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Marian Harasimiuk

Vice-przewodniczący:

prof. dr hab. Tadeusz Peryt (Dyrektor PIG)

Dr hab. JĂłzef Superson (prof. UMCS)

mgr inĹź. Janusz Rybicki (Geolog WojewĂłdzki)

Sekretarze:

Mgr Waldemar Jezierski, Dr Przemysław Mroczek

Skarbnik: Mgr Marzena Małek

Członkowie:

Prof. dr hab. Miroslav Pawluk

Dr Teresa Brzezińska-Wójcik

Dr Igor Dudok

Dr Radosław Dobrowolski

Dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak

Mgr Andrzej Pawłowski

Dr Sławomir Terpiłowski

Dr Justyna Warowna

Dr inĹź. Albin Filip Zdanowski

Dr Paweł Zieliński
size=2 width="100%" align=center>

Ramowy program konferencji:

* 29 sierpnia – rejestracja uczestnikĂłw i Walny Zjazd DelegatĂłw PTGeol.,
* 30 sierpnia – sesje referatowe i posterowe,
* 31 sierpnia–1 września – sesje terenowe

Tematyka sesji plenarnych prezentowana w referatach zamawianych:

* Nowe spojrzenie na tektonikę regionu lubelskiego,

* Surowce paleozoiku,

· Mezozoik regionu lubelskiego,

· Kenozoik regionu lubelskiego,

· Ochrona georóşnorodności,

Sesje terenowe:

A. 1-dniowa „Koncepcja geoparku Małopolski Przełom Wisły”, prezentująca następujące zagadnienia: projekt geoparku „Małopolski Przełom Wisły”; geoinĹźynierskie własności skał w obrębie przełomu; antropogeniczna transformacja koryta Wisły Środkowej; procesy rzeĹşbotwĂłrcze schyłku ostatniego glacjału i początku holocenu; granica kreda/paleogen w przełomie; współczesne procesy rzeĹşbotwĂłrcze w strefie krawędziowej; stan aktualny i potrzeby ochrony przyrody oraz zagadnienia kulturoweB. 2-dniowa polsko-ukraińska „Surowce energetyczne i dla przemysłu cementowego na obszarze lubelsko-wołyńskim” obejmująca m.in. następujące zagadnienia: geologiczno-gĂłrnicze uwarunkowania eksploatacji złóż węgla kamiennego w Lubelskim i Lwowsko-Wołyńskim Zagłębiu Węglowym; warunki geologiczne występowania surowcĂłw węglanowych; problematyka geośrodowiskowa w rejonach eksploatacji gĂłrniczej (Lubelskie ZW oraz Lwowsko-Wołyńskie ZW); biostratygrafia oraz właściwości geomechaniczne utworĂłw mastrychtu okolic Chełma i Rejowca; deformacje tektoniczne i glacitektoniczne skał gĂłrnokredowych w rejonie Chełma i Rejowca; gaz ziemny i ropa naftowa regionu lubelskiegoC. 2-dniowa „Neogen Roztocza i północnej części zapadliska przedkarpackiego i jego zasoby surowcowe” prezentująca m.in.: zagadnienie budowy geologicznej i złóż węglowodorĂłw w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego oraz problem zagospodarowania obszaru pogĂłrniczego okolic Baszni; warunki występowania, właściwości i zasoby wĂłd mineralnych w Horyńcu; warunki sedymentacji utworĂłw badeńskich w marginalnej strefie zapadliska przedkarpackiego; skrzemieniałe sekwoje w Siedliskach; uwarunkowania rozwoju dolin w strefie geologicznej granicy Roztocza i Kotliny Sandomierskiej; właściwości i sposĂłb wykorzystania czwartorzędowych surowcĂłw mineralnych Roztocza

Koszty uczestnictwa:

SPECYFIKACJA

Koszt (zł/1 os.)

Zakwaterowanie (łączny koszt 2 noclegów w Lublinie)

- PokĂłj 1-osobowy (Hotel Huzar)
230 *

- PokĂłj 2-osobowy (Hotel Huzar)

170 *

- PokĂłj 2-osobowy (Hotel UMCS - rekomendowany)

120 *

Opłata konferencyjna

- Pełna

350

- Dla członków PTGeol.

250

- Dla studentĂłw-doktorantĂłw

250

Sesje terenowe

- Jednodniowa A „Przełom Wisły”, 31.08.2007 (przejazdy, wyĹźywienie, materiały)

50

- Dwudniowa B „Lubelsko-wołyńska” 31.08-1.09.2007 (przejazdy, wyĹźywienie, nocleg, materiały)

200**

- Dwudniowa C „Roztocze” 31.08-1.09.2007 (przejazdy, wyĹźywienie, nocleg, materiały)

180

*) opłata za hotel będzie pobierana bezpośrednio w recepcji hotelu

**) w zgłoszeniu udziału koniecznie prosimy o podanie numeru paszportu

Koszty (opłata konferencyjna + wybrana sesja terenowa) należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego

(ul. Oleandry 2a, 30-063 KrakĂłw):

PKO BP SA IO Krakow 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842, z dopiskiem ZJAZD

Opłata konferencyjna zostanie wykorzystana na pokrycie: materiałów sesji plenarnych, wyżywienia, spotkania towarzyskiego

Publikacje: w materiałach konferencyjnych zostaną zamieszczone nadesłane streszczenia wystąpień teksty referatów zamawianych oraz pozostałe zgłoszone materiały.

WaĹźne terminy:

· ostateczne zgłoszenie udziału - koniec czerwca 2007

· termin uiszczania opłat - koniec czerwca 2007

· III komunikat - 30 lipca 2007

Zgłoszenia oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Dr Przemysław Mroczek

Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Al. Kraśnicka 2CD, 20-718 Lublin

tel. 081 5375510 w. 138, fax. 081 5375510 w. 162

e-mail: pmroczek@biotop.umcs.lublin.pl

ODPOWIEDZ