Strona 1 z 1

Podniebne Potwory

: 31 marca 2007, o 07:52
autor: Dominik
Podniebne potwory
tytu?? oryginalny: Sky Monsters
Film dokumentalny, 60'

Niespe??na 250 lat temu w Solnhofen w Niemczech robotnicy kamienio??omu ujrzeli szkielet nieznanego zwierzÄ?cia. Francuski badacz Georges Cuvier og??osi??, ??e nale??a?? on do pterodaktyla nazwanego przez niego "skrzyd??opalcym". Wkr??tce nauka musia??a przyjÄ?Ä? do wiadomo??ci, ??e miliony lat przed pojawieniem siÄ? cz??owieka istnia??y pterozaury - latajÄ?ce gady. Przez wiele lat uczeni uwa??ali, ??e by??y one zdolne jedynie do szybowania. Ostatnio badacze zmienili zdanie. Zesp???? z Uniwersytetu Stanforda podjÄ??? prace nad zbadaniem, jak gady opanowa??y przestworza.

Obrazek